Nieuwsberichten

  KOERS: toekomst kwaliteit sociaal-geneeskundige opleiding

   |  Hoe ziet een kwalitatief goede opleiding tot sociaal geneeskundige eruit? En hoe zorg je dat die kwaliteit hoog blijft en verder verbetert? Het rapport KOERS en het bijbehorende Kwaliteitskader* geven antwoord op deze vragen. Met het hierin beschreven interne, cyclische kwaliteitssysteem kan de sociale geneeskunde zelf de kwaliteit van de opleidingen systematisch toetsen en borgen. »»


  "Staar je niet blind op wat moet, kijk wat kan"

   |  Veranderingen in de zorg, maatschappij en veranderende opleidingseisen maken het noodzakelijk de medische vervolgopleidingen continu aan te passen en te vernieuwen. Met al de nieuwe regels en kaders bestaat het risico te stoppen met nadenken en onderzoeken ‘wat kan wel'. Hoe kun je de verleiding om te verstarren weerstaan? Hierover geeft Beatrijs de Leede, onderwijskundig adviseur LUMC, op het MMV-congres ‘Samen leren, samen werken’ op 9 december de workshop ‘Flexibel opleiden’. »»


  CanMEDS 2015

   |  Afgelopen weekend vond in Vancouver, Canada het ICRE congres van het Royal College plaats. Jason Frank, grondlegger van de CanMEDS, presenteerde er het nieuwe CanMEDS framework 2015. »»


  MMV na 2015

   |  Het project Modernisering Medische Vervolgopleidingen beëindigt per 1 januari 2016 haar activiteiten. In de afgelopen tijd ging er veel aandacht naar het borgen van relevante producten en diensten. Op dit moment is het volgende bekend: »»


  Sidney Dekker: ‘Veiligheid gaat altijd over cultuur’

   |  Op 7 oktober 2015 was het CanBetter-congres Patiëntveiligheid in Amersfoort. Hier spraken Jaap Hamming, Willy Spaan en Sidney Dekker over patiëntveiligheid in de medische vervolgopleidingen en just culture. Van deze sprekers kunt u nu video-opnamen bekijken. »»


  Video's sprekers congres Patiëntveiligheid 2015

   |  Op 7 oktober 2015 was het CanBetter-congres Patiëntveiligheid in Amersfoort. Hier spraken Jaap Hamming, Willy Spaan en Sidney Dekker over patiëntveiligheid in de medische vervolgopleidingen en just culture. Van deze sprekers kunt u nu video-opnamen bekijken. »»


  Zuinig en zinnig valt nog niet mee

   |  Artsen zien zelf het best waar de zorg beter én goedkoper kan. Dus gingen aiossen interne uit het Diakonessenhuis op zoek naar verstandige keuzes bij een aantal alledaagse medische handelingen. Maar een forse kostenbesparing op papier, kan in de praktijk een marginaal verschil blijken. »»


  Leiden we nu betere dokters op? - Symposium over evidence-based opleiden

  Leiden we nu betere dokters op? - Symposium over evidence-based opleiden  |  “Leiden we nu betere dokters op dan voorheen? Dat weet je alleen als je het onderzoekt. In Nederland zijn we daar heel ver in: we lopen voorop met (ook kwalitatief) onderzoek naar medisch onderwijs, niet alleen binnen de studie geneeskunde maar ook binnen de medisch specialistische vervolgopleidingen.” Dat zegt prof. dr. Jacqueline de Graaf, opleider interne geneeskunde in het Radboudumc en bestuurslid van het NVMO (Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs). Op het MMV-congres op 9 december a.s. verzorgt De Graaf samen met Fedde Scheele en Erik Driessen en hun team een zeer interactief (werk)symposium. »»


  5 Barrières in het feedbackproces & tips

  5 Barrières in het feedbackproces & tips  |  Dat een aios weinig heeft aan feedback als “dat ging waardeloos!” is bekend. Maar wat kan leerzame feedback nog meer in de weg staan? Vijf voorbeelden van barrières en tips om ze te beslechten. »»


  ‘Op microniveau zet je iets in gang, waardoor de bal gaat rollen'

  ‘Op microniveau zet je iets in gang, waardoor de bal gaat rollen'  |  Cultuur veranderen? Dat is een kwestie van bewustwording, inzichten op een rij zetten en dan: actie! Een andere cultuur ontstaat vooral door te doén. Salmaan Sana, consultant/trainer en oprichter van Compassion for Care, begeleidt instellingen en vakgroepen bij cultuurverandering. Op 9 december geeft Sana er een workshop over op het MMV-congres ‘Samen leren, samen werken’. »»


  IGZ promoot just culture - artikel MC

   |  Onveilig gedrag aanpakken om de zorg veiliger te maken Onveilige zorg is vaak de uitkomst van onveilig gedrag. Niet de uitkomst, maar het gedrag dient daarom centraal te staan in een veiligheidscultuur. Deze cultuur staat tegenwoordig bekend als just culture. De inspectie werkt actief aan het verspreiden van dit gedachtegoed. »»


  Medisch leiderschap voor dummies - artikel MC

   |  Medisch leiderschap is hot. Toch kunnen weinigen uitleggen wat het nou precies is en wat je er als ‘gewone’ arts mee moet. Een wetenschappelijke werkgroep heeft geprobeerd helderheid te scheppen. Een korte introductie in hun opvatting van het begrip, aan de hand van vijf domme vragen. »»


  Koers: kwaliteit sociaal-geneeskundige opleidingen in de praktijk (MC)

   |  Hoe ziet een kwalitatief goede opleiding tot sociaal geneeskundige eruit? En hoe zorg je dat die kwaliteit hoog blijft en verder verbetert? Met deze vragen ging het MMV-deelproject ‘Kwaliteitsborging van opleidingen tot sociaal-geneeskundige’ aan de slag. Doel van het project was om de kwaliteit van de opleidingen tot sociaal-geneeskundige systematisch te kunnen toetsen en borgen. »»


  Column vz Raad Opleiding FMS: Antirimpelcrème (MC)

   |  De tijd waarin je ‘aiossen opleiden’ er eventjes bij deed, ligt achter ons. Opleider zijn is allerminst corvee, het is een vak apart. Maar wel één om trots op te zijn. En iets dat veel van je vraagt, zeker in deze tijd van bezuinigen, moderniseren en individualiseren. »»


  Competentieprofiel geeft landelijke impuls aan leiderschapsontwikkeling onder artsen (artikel KNMG.nl)

   |  Lancering Raamwerk Medisch Leiderschap (RML1.0) Medisch Leiderschap is een noodzakelijke competentie voor artsen van nu. Én het is te ontwikkelen. Het Platform Medisch Leiderschap en Universiteit Twente leveren met het raamwerk voor competenties voor medisch leiderschap (RML1.0) een algemeen kader voor opleiders en aios voor het ontwikkelen van leiderschapscompetenties. »»


  Opleidingsportfolio aan herziening toe (MC)

   |  De digitale portfolio's die de opleidingen nu gebruiken zijn gedateerd en schieten hun doel voorbij. Herziening van de eisen die aan een portfolio worden gesteld, is hard nodig. »»


  Medisch Leiderschap voor artsen van de toekomst (artikel KNMG.nl)

   |  Een arts moet tegenwoordig meer kunnen dan alleen een patiënt lichamelijk onderzoeken, een wond hechten of pillen voorschrijven. Hij moet kunnen reflecteren op zijn eigen functioneren, constant aandacht hebben voor verbetering en over veelzijdige competenties beschikken in het belang van goede patiëntenzorg. Hierbij wordt onder andere van hem verwacht dat hij niet alleen collega’s binnen het zorgteam, maar ook kritische patiënten kan meenemen in de gedachten achter zijn besluitvorming. »»


  Met verticaal en horizontaal visiteren valt winst te behalen (artikel KNMG.nl)

   |  Zowel verticaal als horizontaal visiteren van medische vervolgopleidingen levert voordelen op. Deze vormen kunnen te zijner tijd mogelijk leiden tot toezicht op afstand door de RGS. Belangrijke voorwaarde: een goed werkende lokale of regionale verbetercyclus die de visitatoren in staat stelt de kwaliteit te beoordelen. »»


  Medisch leiderschap ontrafeld - artikel NtvG

   |  Medisch leiderschap is ‘trending topic’. In Nederland wordt dit onderwerp momenteel door verschillende partijen bestudeerd en geïntegreerd in de medische vervolgopleiding. Een eenduidige interpretatie van dit begrip ontbreekt echter. Dit artikel toont drie perspectieven. »»


  “Uitstekend medicus ≠ uitstekend zorgverlener” - congres Medisch Leiderschap

   |  Medisch leiderschap is hot. Dat bleek wel uit de inschrijvingen voor het congres, dat georganiseerd werd door het MMV-project CanBetter in samenwerking met De Jonge Specialist en het Platform Medisch Leiderschap. Het congres was in een mum van tijd volgeboekt. Ook het enthousiasme waarmee opleiders en aios deelnamen is tekenend voor het thema. “Hier móeten we iets mee en vandaag krijgt het handen en voeten”, zei een van de aanwezige opleiders. »»


  Project MMV stopt per 2016. Wat dan?

   |  Het project Modernisering Medische Vervolgopleidingen stopt per 1 januari 2016 met haar activiteiten. MMV kreeg in 2010 subsidie voor zes jaar en deze termijn loopt ten einde. In de komende periode is er aandacht voor de borging van relevante informatie en producten. »»


  Video's voor aios - medisch leiderschap

   |  Medisch leiderschap ontwikkelen binnen de opleiding hoeft geen extra tijd te kosten. Aios die aan het begin van hun opleiding staan (basis) kunnen hun vaardigheden op dat gebied verbeteren tijdens dagelijkse activiteiten op de werkvloer, zoals de grote visite of overdracht. »»


  “Grote veranderingen zitten vaak in kleine dingen”

  “Grote veranderingen zitten vaak in kleine dingen”  |  “Mensen die ons inspiratieboek Parels voor de opleiding Revalidatiegeneeskunde inkijken, zeggen vaak: ‘Dat valt me mee, dat idee is wel in te voeren. Ik dacht aanvankelijk dat we daar de hele organisatie voor op de kop moesten zetten’.” »»


  MMV-congres 'Samen leren, samen werken'

   |  U kunt zich nu inschrijven voor het MMV-congres op 9 december 2015. Het congres biedt u concrete ondersteuning, relevante kennis en effectieve tips waarmee u zelf aan de slag kunt. »»


  Column Wendela Hingst: het einde van de macht (MC)

   |  Hoe regeer je een wereld waarin meer en meer mensen in charge zijn? Waar macht migreert van conventionele machthebbers naar de massa, en daarmee ook fragmenteert? Dat vraagt Moisés Naím in het boek The End of Power (2013). Het boek focust op politieke macht, maar het beschreven fenomeen is moeiteloos door te trekken naar de medische wereld waarin u en ik ons dagelijks begeven. »»


  Koers op kwaliteit voor opleidingen sociale geneeskunde (MC)

   |  Hoe ziet een kwalitatief goede opleiding tot sociaal-geneeskundige eruit? En hoe zorgt u dat die kwaliteit hoog blijft en verder verbetert? Met deze vragen is het MMV-deelproject ‘Kwaliteitsborging van opleidingen tot sociaal-geneeskundige’ aan de slag gegaan. Doel van het project was om de kwaliteit van de opleidingen tot sociaal-geneeskundige systematisch te kunnen toetsen en borgen. »»


  Kwaliteitsborging Opleidingen Sociale Geneeskunde

   |  In maart is het rapport KOERS voorlopig vastgesteld. KOERS beschrijft de uitgangspunten van ‘goed opleiden’ en een intern cyclisch kwaliteitssysteem waarmee het sociaal-geneeskundige veld gestructureerd zicht krijgt en houdt op de kwaliteit van de opleidingen in de sociale geneeskunde. »»


  Medici hebben te weinig tijd om kwaliteit te verbeteren (skipr)

   |  Uit de eisen die aan Nederlandse ziekenhuizen worden gesteld, vloeit zo veel administratief werk voort dat verpleegkundigen en artsen te weinig tijd hebben voor het daadwerkelijk verbeteren van de zorg. Dat concludeert Anne Marie Weggelaar-Jansen in haar onderzoek Learning to Improve, Improved Learning, waarop ze op 30 april promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. »»


  Inschrijving congres Patiëntveiligheid is geopend!

   |  Wilt u weten hoe u in uw instelling een veiliger leer- en werkklimaat kunt bereiken? Dit congres op woensdag 7 oktober biedt u inspiratie en concrete handvatten. Just Culture is een veiligheidscultuur die het opleidingsklimaat in een instelling bevordert. Volgens kenners is de Just Culture zelfs een randvoorwaarde om optimaal te kunnen leren. »»


  Column Marcel Levi: "Als dit het resultaat is, slik ik al mijn commentaar in"

   |  Column Marcel Levi in Medisch Contact: Ik was getuige van een uiterst professionele uitwisseling van gedachten tussen twee aankomende gezondheidszorgprofessionals die in staat waren elkaar op een open en respectvolle wijze aan te spreken op het functioneren en op mogelijke fouten, zonder schaamte voor kwetsbaarheid, eigen functioneren, of tekortschieten daarvan, en zonder de onderlinge relatie te verstoren. »»


  Ouderenzorg, wat kunnen we verwachten? - OOR Symposium

  Ouderenzorg, wat kunnen we verwachten? - OOR Symposium  |  Interview met Arno Timmermans, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Westfries Gasthuis. Hij is dagvoorzitter van het symposium (G)reis naar 2030. Wat kunnen we verwachten? “Ouderenzorg wordt door met name jonge dokters niet altijd even positief beoordeeld. Dat is mijns inziens onterecht. Tijdens dit symposium laten we zien waarom.” »»


  Praktijkvoorbeeld: Leerlijn Kwaliteit en Patiëntveiligheid

   |  Het Wenkebach Instituut van het UMCG heeft in 2014 een leerlijn Kwaliteit & Patiëntveiligheid ontwikkeld voor aios. In de leerlijn wordt de ‘leefwereld’ en niet de ‘systeemwereld’ centraal gesteld. »»


  Assessments moeten uitval aiossen beperken (MC)

   |  Medisch Contact: Maar liefst één op de tien aiossen breekt de opleiding af. Dat is duur en frustrerend voor alle betrokkenen. Meestal is er sprake van een ‘mismatch’ tussen de opleiding en de aios. Valt dat te voorspellen? En hoe doe je dat dan? »»


  Moeilijke-patiënten-spreekuur

  Moeilijke-patiënten-spreekuur  |  De opleiding Orthopedie in Isala Zwolle werkt sinds enkele jaren met het ‘Moeilijke-patiënten-spreekuur’. Patiënten met complexe problematiek worden eerst voorbesproken door de hele vakgroep (supervisoren en aios). Daarna wordt de patiënt tijdens het speciale spreekuur gezien door alle aios, onder begeleiding van een opleider of supervisor. Eén aios voert het woord. »»


  Praktijkvoorbeeld opleiden in algemene competenties: Time-out Ouderen

  Praktijkvoorbeeld opleiden in algemene competenties: Time-out Ouderen  |  Op de Spoedeisende Hulp in MC Haaglanden gebruiken artsen sinds enige tijd een jaszakkaartje. Het kaartje biedt hulp bij het vaststellen van kwetsbaarheid bij oudere patiënten en dient als handvat om met kwetsbare patiënten in gesprek te gaan over reanimatievraagstukken. Geertje de Rijck van der Gracht, tweedejaars aios Spoedeisende Geneeskunde, licht toe. »»


  De kunst van medisch leiderschap

   |  ‘Medisch leiderschap? Dat is iets voor liefhebbers van het Haagse pluche.’ Een wijdverbreide misvatting, volgens de pleitbezorgers van medisch leiderschap. Zij vinden dat elke arts deze vaardigheid moet beheersen én moet tonen. Maar wat is het precies en wat moet je als arts dan doen? Vijf gepassioneerde voorvechters aan het woord over de kunst van medisch leiderschap. »»


  Foto's MMV-congres Voortdurend Bewegen

   |  Op woensdag 10 december jl. was het MMV-congres Voortdurend Bewegen. De komende dagen plaatsen we de presentaties en een kort verslag op de website. Voor nu vast een korte sfeerimpressie met de tweets over het congres. »»


  Twitterimpressie MMV-congres Voortdurend Bewegen

   |  Op woensdag 10 december jl. was het MMV-congres Voortdurend Bewegen. De komende dagen plaatsen we de presentaties en een kort verslag op de website. Voor nu vast een korte sfeerimpressie met de tweets over het congres. »»


  Aios Loes van den Borne - "Opleiden wordt veel serieuzer genomen" (Nieuwsbrief OOR Utrecht)

   |  Voor aios is de laatste jaren veel ten goede veranderd, vindt bijna-oogarts Loes van den Borne: de opleidingsprofessionalisering geeft aios structuur en meer inspraak in hun eigen leerproces. Ze zou graag zien dat meer aios van die ruimte gebruik maken. “Trek je mond open!” »»


  Leren praten over levenseinde

   |  Artsen moeten met hun patiënten leren praten over zorg rondom het levenseinde. En dat houdt meer in dan het invullen van een wilsverklaring of een niet-reanimerengesprek. Goede ‘advance care planning’ verbetert namelijk daadwerkelijk de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase. Dat is de conclusie van Carmen Houben en haar collega’s in hun literatuuronderzoek dat verscheen in JAMDA. »»


  Het nieuwe veiligheidsdenken in de zorg (MC)

   |  De gezondheidszorg is gebaat bij een nieuwe manier om naar patiëntveiligheid te kijken. In plaats van reageren op ongewenste gebeurtenissen moeten zorgprofessionals vooral bedenken waarom dingen meestal goed gaan. De mens is in het nieuwe veiligheidsdenken niet het probleem maar de oplossing. »»


  MMV-congresworkshop in de schijnwerpers: D-rect aan de slag

  MMV-congresworkshop in de schijnwerpers: D-rect aan de slag  |  “Hoe kun je uitkomsten van kwaliteitsinstrumenten als de D-rect vertalen naar concrete verbeteracties? Veel opleiders hikken daar enorm tegenaan. Wij gaan hen helpen. Onder meer door te oefenen met een heel praktisch format voor een verbeterplan.” Vertelt dr. Anneke Zanting over de workshop die zij verzorgt op het MMV-congres op 10 december 2014. »»


  Slagvaardig verbeteren na kwaliteitsmeting: vier tips

   |  Kwaliteitsmetingen in opleiding krijgen steeds meer aandacht. Zo wordt steeds duidelijker wat beter kan. Maar een kwaliteitscyclus heeft nog een heel belangrijk aspect. Wat gebeurt er nu met de gesignaleerde verbeterpunten? Hoe kunt u deze gebruiken in opleidersprofessionalisering? In dit artikel enkele handreikingen om vaart in de verbetering te krijgen. »»


  Begeleiden bij het IOP: SMART leerdoelen

   |  Elke aios dient een individueel opleidingsplan (IOP)* aan te leggen. In de praktijk blijkt het voor velen lastig om het IOP op te stellen. Want hoe moet het er nu precies uit zien, wat moet erin en wie moet dat doen? Hoe moet dat met leerdoelen? En: hoe begeleid ik mijn aios daarbij? In dit artikel vindt u ter inspiratie een praktische uitwerking van het formuleren van een leerdoel. »»


  Optimaal samenwerken met de opleidingsondersteuner

   |  Een opleidingsondersteuner kan veel werk uit handen nemen. Voor de dagelijkse gang van zaken in de opleiding, maar ook met het voorbereiden van de stukken voor een opleidingsvisitatie. Als het goed is, weten zij waar welke informatie te vinden is, wat al centraal beschikbaar is en wat nog opgesteld moet worden. Met een goed geïnformeerde ondersteuner verloopt de dagelijkse logistiek van de opleiding een stuk soepeler. »»


  Ouderengeneeskunde moet uit het slop (MC)

   |  Huisarts en specialist ouderengeneeskunde moeten samen voor ouderen zorgen. De zorg voor ouderen heeft een nieuwe impuls nodig. Dat kan het beste door een praktische aanpak waarbij de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts geleidelijk een samenwerking opbouwen om goede ouderenzorg te bieden. »»


  Aios vergroten kostenbewustzijn via project

  Aios vergroten kostenbewustzijn via project  |  Twee aios van de vakgroep interne geneeskunde in het Diakonessenhuis hebben een project opgezet om kostenbesparingen door te voeren op basis van evidence based zorg. Het project omvat zes stappen. »»


  Enquête onder aios - aandacht voor algemene competenties

   |  Begin dit jaar heeft MMV een enquête gehouden onder alle aios in Nederland, in vervolg op de enquête onder opleiders en hoofden van opleidingsinstituten die in 2013 plaatsvond. Met de enquêtes peilt MMV de stand van zaken op het gebied van de implementatie van de modernisering van de medische vervolgopleidingen. »»


  Voorbeeldgedrag essentieel voor patiëntveilige opleidingscultuur

   |  Woensdag 10 oktober jl. vond het congres ‘Patiëntveiligheid: van wantrouwen naar vertrouwen’ van het MMV-deelproject CanBetter plaats. Belangrijkste uitkomst: de zorg is toe aan een nieuwe kijk op patiëntveiligheid, waarbij de mens in het zorgsysteem de oplossing is en niet langer als de oorzaak van fouten wordt gezien. Én: om een open werk- en leercultuur te bereiken waarin aios veilig kunnen leren, is voorbeeldgedrag van specialisten, opleiders, managers en bestuurders essentieel. »»


  Cees Jan Meeuwis: “Verklaring van fouten zit meestal verborgen in context”

  Cees Jan Meeuwis: “Verklaring van fouten zit meestal verborgen in context”  |  Volgens safety investigator en verkeersvlieger Cees Jan Meeuwis is het huidige veiligheidsbeleid in de zorg gebaseerd op achterhaalde veiligheidsgedachten. “De insteek is negatief: ‘als we geen schade of letsel hebben, dan zijn we veilig.’ Dat zei Meeuwis op het CanBetter-congres ‘Patiëntveiligheid: van wantrouwen naar vertrouwen’. »»


  Prof. dr. Jaap Hamming: “Voorbeeldgedrag is essentieel”

  Prof. dr. Jaap Hamming: “Voorbeeldgedrag is essentieel”  |  Prof. dr. Jaap Hamming: “Bij het aanleren van goed gedrag is voorbeeldgedrag essentieel. Stel als opleider, manager of bestuurder open vragen, zonder ‘blaming & shaming’. Dan nemen anderen dat gedrag over.” Dat zei prof. dr. Jaap Hamming, voorzitter van het CanBetter-project Patiëntveiligheid. Volgens Hamming is er een jarenlange focus geweest op incidenten en complicaties. Met als resultaat vele checklists en protocollen. “Heel nuttig, maar om de patiëntveiligheid nog verder te verbeteren is een andere kijk nodig.” »»


  Martin Bromiley: “Poor technical skills hurt, poor non-technical skills kill”

  Martin Bromiley: “Poor technical skills hurt, poor non-technical skills kill”  |  Martin Bromiley, Human Factors Group: “Poor technical skills hurt, poor non-technical skills kill.” Stof tot nadenken. Dat gaf spreker Martin Bromiley van de Human Factors Group. Sinds de dood van zijn vrouw bij een op voorhand verwachte ongecompliceerde ingreep strijdt hij voor anders denken over patiëntveiligheid. Vooral door te pleiten voor meer focus op het menselijk handelen en minder op systemen: “Health care workers get the job done in spite of the system, not because of the system.” »»


  “De factor Cultuur laat zich niet in checklists vatten”

  “De factor Cultuur laat zich niet in checklists vatten”  |  Gynaecoloog Gerda Zeeman, CanBetter-ambassadeur Patiëntveiligheid, pleit voor een ‘sociale check-in’: “Vraag aan alle teamleden: ‘Hoe gaat het vandaag met je? Zijn er persoonlijke dingen waarmee we als team rekening moeten houden?’ Elke dag investeren in de mensen waarmee je samenwerkt, daar gaat het om.” »»


  MMV-congresworkshop in de schijnwerpers: maatwerk in loopbaan

  MMV-congresworkshop in de schijnwerpers: maatwerk in loopbaan  |  Mathijs Binkhorst, aios kindergeneeskunde in het Radboudumc: “Aios kunnen op enig moment tijdens de opleiding kiezen voor een profiel. Van verplichting is geen sprake. Aios kunnen ook de normale route van de opleiding blijven volgen. Op dit moment volgt iets minder dan de helft van de aios kindergeneeskunde in ons ziekenhuis een profiel.” »»


  dr. Paetrick Netten en dr. Marian Kaljouw: “Heilige huisjes spelen geen rol”

  dr. Paetrick Netten en dr. Marian Kaljouw: “Heilige huisjes spelen geen rol”  |  Hoe ziet de zorg er in het jaar 2030 uit? Welke zorgberoepen zijn er dan nodig en hoe kunnen we daar de komende jaren naartoe bewegen? Op het MMV-congres ‘Voortdurend Bewegen’ spreken dr. Paetrick Netten, internist en mevr. dr. Marian Kaljouw over de toekomst van de zorg. Kaljouw is voorzitter en Netten is lid van de commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen van het Zorginstituut Nederland. »»


  prof.dr. Albert Scherpbier: “Focus op de kern van de kwaliteitszorg"

  prof.dr. Albert Scherpbier: “Focus op de kern van de kwaliteitszorg  |  Verleg de focus van tellen naar inhoud. Dat is de visie van prof. dr. Albert Scherpbier op effectieve kwaliteitsverbetering. Hij is voorzitter van de commissie Scherpbier 2.0. Deze commissie houdt zich bezig met de actualisatie van de ‘Scherpbier-indicatoren voor opleidingskwaliteit’ uit 2008. Scherpbier spreekt van uit deze rol op het MMV-congres Voortdurend Bewegen over kwaliteitsbevordering van de vervolgopleidingen. »»


  “Frappez toujours, daar moeten we naartoe”

  “Frappez toujours, daar moeten we naartoe”  |  “Sommige aspecten van veiligheid zijn via scholing over te brengen, maar het belangrijkste moet uit onszelf komen: open staan om van elkaar te leren, voortdurend vragen stellen over wat je om je heen ziet gebeuren. ‘Frappez toujours’, daar moeten we naartoe.” Dat zegt Olivier Busch, opleider heelkunde en ambassadeur Patiëntveiligheid voor CanBetter. »»


  “Keuzes in crisissituaties zijn vaak logischer dan je achteraf denkt”

  “Keuzes in crisissituaties zijn vaak logischer dan je achteraf denkt”  |  “Dokters en verpleegkundigen hebben een enorm hoog streefniveau. We zitten er vreselijk mee in ons maag als er iets is misgegaan. Daar moet betere ‘buurzorg’ voor komen: we moeten naast elkaar gaan staan, samen in de tunnel van denken gaan zitten: welke keuzes zijn er tijdens het proces gemaakt en waarom? De keuzes die we in crisissituaties hebben gemaakt zijn vaak veel logischer dan je achteraf denkt.” Dat zegt internist Frank Bosch, ambassadeur Patiëntveiligheid voor CanBetter. »»


  Gaan we schakelen? (artikel NtvG)

   |  De medisch-specialistische opleiding in Nederland is goed en staat hoog aangeschreven. De laatste jaren is die opleiding flink gemoderniseerd. Aiossen werken tegenwoordig met een portfolio waar zij hun opgedane ervaring bijhouden. Hun opleiding wordt gestructureerd volgens 7 competenties. Er is niet één opleider, maar een opleidersgroep die als geheel verantwoordelijk is voor de opleiding van de aios. Zo’n specialistische opleiding van 6 jaar kost bijna 1 miljoen euro en onze overheid betaalt dat allemaal. Niet verwonderlijk dat ook hier moet worden bezuinigd. Hoe dan? »»


  Wortel of stok? (artikel NtvG)

   |  Interim-directeur van de Antonius Academie Peter Go gooide het roer om voor het discipline-overstijgend onderwijs. En vergrootte zo de opkomst van een kleine 30 naar 70-80 personen. Wat werkte: de wortel of de stok? »»


  Oproep aan opleiders: AIOS Upgrade

   |  Op vrijdag 7 november 2014 organiseren De Jonge Specialist, de OMS, de LAD en de VvAA de AIOS Upgrade. Doelgroep: alle aios in Nederland. De organisatoren roepen opleiders op om aios in de gelegenheid te stellen om deze dag bij te wonen. »»


  ‘Ik wil de relatie met mijn medestudent niet verstoren’ (MC)

   |  Een enquête wijst uit dat coassistenten hun collega-dokters in opleiding niet snel aanspreken op onwenselijk gedrag. Toch zouden ze zich dit al tijdens de opleiding eigen moeten maken. »»


  Patiëntveiligheid: "Niet arts is schuldig aan de fout, maar het systeem"

  Patiëntveiligheid:  |  "Zorgverleners werken niet doelbewust slordig en maken niet met opzet fouten, echte uitzonderingen daargelaten. Als er iets fout gaat gebeurt dat vrijwel altijd in een bepaalde context: de manier waarop iets op de afdeling is georganiseerd bijvoorbeeld, of de verhoudingen binnen het team waarin je werkt. Heel vaak zorgt een aaneenschakeling van factoren ervoor dat er iets fout gaat en is de fout dus niet te wijten aan één enkele schakel." Dat zegt Paetrick Netten, internist en ambassadeur Patiëntveiligheid van CanBetter. »»


  Wetenschappelijke verenigingen aan de slag met aanpassing vervolgopleiding

   |  Alle wetenschappelijke verenigingen waren op 26 juni aanwezig tijdens de invitational van CanBetter en het CGS-project Ouderenzorg in de opleiding. Het verslag van de plenaire terugkoppeling kunt u nu lezen. »»


  Website over individualisering opleidingsduur

   |  Sinds 17 juli jl. is de website Specialistenopleiding Op Maat (SOM) online. Deze website is een gezamenlijk initiatief van veldpartijen zoals de OMS, NFU en NVZ. U vindt er alle informatie die u nodig heeft over individualisering van de opleidingsduur die sinds 1 juli 2014 in werking is. »»


  Een nieuwe kijk op patiëntveiligheid

   |  De huidige manier van denken over patiëntveiligheid en het werken met veiligheidssystemen heeft de aandacht en alertheid in de zorg verhoogd. De vraag is of nog meer focus op systemen en vinklijstjes de patiëntveiligheid verder zal verbeteren. De tijd is rijp voor een nieuwe visie op patiëntveiligheid. Jaap Hamming, opleider heelkunde: “Veilig werken en veilig opleiden is vóór alles een kwestie van cultuur, niet van lijstjes afvinken.” »»


  Inspiratie voor opleidingsplannen

   |  Alle wetenschappelijke verenigingen waren op 26 juni aanwezig tijdens de invitational van CanBetter en het CGS-project Ouderenzorg in de opleiding. Zij konden inspiratie opdoen voor de verdere ontwikkeling van hun eigen lokale, regionale en landelijke opleidingen. »»


  Stappenplan individualisering opleidingsduur

   |  De individualisering van de opleidingsduur treedt per 1 juli 2014 voor medisch specialisten in opleiding in werking en per 1 januari 2015 voor huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten, specialisten ouderen geneeskunde en sociaal geneeskundigen in opleiding. De RGS heeft een stappenplan gemaakt dat aios en opleider/hoofd opleidingsinstituut hierbij helpt. »»


  prof.dr. Albert Scherpbier - “Ik zie graag dat opleiders elkaars goeie ideeën gebruiken.” (Nieuwsbrief OOR Utrecht)

   |  Nieuwsbrief OOR Utrecht 24 juni 2014: 'Zijn' indicatoren raken ingeburgerd; prof. Albert Scherpbier heeft eer van zijn werk. Praktische meetmanieren zoals SETQ en D-rect zijn in zwang en opleidingskwaliteit is een dagelijks gespreksonderwerp. Bovendien hebben alle betrokkenen nu wel door dat opleidingen goed houden en beter maken een langzaam proces is. Een proces dat rijp is voor Scherpbier 2.0. »»


  Sneller door de opleiding: een logische keuze - column voorzitter OMS (MC)

   |  In het najaar van 2013 werd door alle betrokken veldpartijen met het ministerie van VWS het opleidingsakkoord gesloten. Hierdoor kon een rigoureuze generieke verkorting op de medisch-specialistische vervolgopleidingen worden afgewend. Een mooi resultaat. Maar ook een forse taak en verantwoordelijkheid. Er ligt een resultaatsverplichting, wat inhoudt dat in 2022 alle aiossen gemiddeld 4,8 maanden korter hun opleiding tot medisch specialist moeten doorlopen of beter gezegd 4,8 maanden sneller. Maar hoe? »»


  Opleiding, (her)registratie en erkenning online regelen (RGS)

   |  Minder papierwerk, een snellere afhandeling van aanvragen en inzicht in de procedure. Dat voordeel gaat de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) artsen bieden via het digitale systeem MijnRGS. Op 7 juli aanstaande is de aftrap: als eerste gaan dan aios en opleiders hun opleidingszaken volledig digitaal regelen. »»


  Inschrijving MMV-congresprogramma Voortdurend Bewegen geopend!

   |  Wat helpt u om de goede zaken die u al doet vast te houden? Hoe zorgt u ervoor dat u de voorwaartse beweging kunt blijven maken? En hoe geeft u vernieuwingen een goede plek in uw dagelijkse praktijk? Wees welkom naar het MMV-congres op 10-12-'14. »»


  “Patiëntparticipatie vraagt om hele andere manier van communiceren”

  “Patiëntparticipatie vraagt om hele andere manier van communiceren”  |  “Bij het bepalen van de behandeling is het belangrijk om te vragen wat de patiënt wil. Dat klinkt als een open deur, maar dat doen we als artsen nog veel te weinig. We worden opgeleid in het stellen van diagnoses en het uitzetten van behandeltrajecten. Samen met de patiënt besluiten nemen over de behandeling is in veel spreekkamers nauwelijks aan de orde.” Dat moet anders, vindt gynaecoloog Carina Hilders. »»


  Congres Patiëntveiligheid: van wantrouwen naar vertrouwen

   |  Op woensdag 8 oktober is een CanBetter-congres over patiëntveiligheid. Doel is elkaar vanuit verschillende disciplines de hand te reiken en gezamenlijk de mogelijke wegen naar verbetering te verkennen. »»


  Nieuw: Voorbeeld weekagenda's voor opleiden in competenties

   |  Opleiden in de algemene competenties hoeft geen extra tijd te kosten. U kunt bestaande taken zó inzetten dat een ‘gewone’ werksituatie een waardevol opleidingsmoment wordt. Voorbeelden daarvan vindt u in de weekschema's die nu op de site staan. »»


  Minister stemt in met Besluiten individualisering opleidingsduur

   |  Binnenkort is er meer mogelijk om de duur van de opleiding af te stemmen op de individuele aios. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd met de drie Besluiten van het College Geneeskundige specialismen (CGS) van 11 december 2013 over de individualisering van de opleidingsduur. »»


  Competentieprofiel signaleren kindermishandeling en huiselijk geweld

   |  Om kindermishandeling en huiselijk geweld adequaat te signaleren en te behandelen, hebben artsen specifieke competenties nodig. Hiervoor is deze week een nieuw competentieprofiel gepubliceerd, gebaseerd op de geactualiseerde KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Het profiel werkt de CanMEDS-competenties concreet uit in relatie tot kindermishandeling en huiselijk geweld en biedt aios en opleiders handvatten om invulling te geven aan de relevante competenties. »»


  Actualisatieronde Scherpbier-indicatoren

   |  De Scherpbier-indicatoren uit 2008 zijn aan een actualisatieronde toe. Onder meer door nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten, zoals de modernisering van het toezicht door CGS en RGS, toenemende regionalisering van de opleidingen door zorgconcentratie en een streven naar minder bureaucratie. Onder leiding van prof. dr. Albert Scherpbier is het MMV-project Scherpbier 2.0 gestart. »»


  Betere monitoring kwaliteit sociaal-geneeskundige opleidingen

   |  Hoe ziet een kwalitatief goede opleiding tot sociaal geneeskundige eruit? En hoe zorg je dat die kwaliteit hoog blijft of nog verder verbetert? Met deze vragen is het MMV-deelproject Kwaliteitsborging Opleidingen Sociale Geneeskunde aan de slag. »»


  Column: Toptalent moet je coachen

   |  Column van Louis Verschoor, secretaris RGS: "Aios en opleider leven in een bijzondere tijd. Het CGS (College Geneeskundig Specialismen) heeft de moed gehad om de consequenties van competentiegericht opleiden onder ogen te zien. Dit blijkt uit het loslaten van de vaste opleidingsduur in jaren. De opleidingsduur wordt nu afhankelijk van de snelheid waarmee de aios zijn competenties ontwikkelt." »»


  Registratiecommissie: 'afvinken achter ons laten'

   |  Voorzitter Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) Bas Schreuder blikt in zijn column op www.knmg.nl terug op één jaar RGS: 'we moeten het afvinken achter ons laten'. In zijn terugblik komt ook samenwerken met MMV aan bod. »»


  Lancering website Platform Medisch Leiderschap

   |  De website van het Platform Medisch Leiderschap is sinds vandaag online. Het platform zet zich in voor de continue ontwikkeling van medisch leiderschap. »»


  Prof. dr. Joep Dörr overleden

   |  In het weekend van 8 en 9 maart 2014 is prof. dr. Joep Dörr overleden. Joep Dörr heeft zich als bevlogen opleider gynaecologie jarenlang ingezet voor de modernisering van de medische vervolgopleidingen. »»


  Programma symposium 'Doelmatigheid van zorg'

   |  Op 15 mei 2014 vindt het OORZON symposium “Doelmatigheid van zorg binnen de opleiding tot specialist” plaats in Maastricht i.s.m. het MMV-CanBetter. U kunt het programma nu downloaden. »»


  Rectificatie jaarprogramma MMV: tijden workshop 'Basis modern opleiden'

   |   »»


  Proefvisitaties geven boost aan kwaliteitszorg

  Proefvisitaties geven boost aan kwaliteitszorg  |  Interne audits of proefvisitaties zijn een succesvol onderdeel van het kwaliteitsbeleid van het St. Antonius Ziekenhuis. Iedere vervolgopleiding wordt gevisiteerd door een interne auditcommissie. Die bestaat uit een voorzitter, een opleider van een andere vakgroep en de stafmedewerker Medische Opleidingen. De interne auditcommissie hanteert dezelfde structuur en onderwerpen als de RGS-visitatiecommissie. Voordelen van deze aanpak: opleidingsgroepen zijn goed voorbereid op de komst van de externe opleidingsvisitatie en belangrijker: er komt daadwerkelijk een kwaliteitscyclus op gang, waarbij aandachtspunten leiden tot concrete verbeteracties. »»


  Opleidingsetalage 2.0 zet competentieontwikkeling centraal

   |  Onlangs heeft het ministerie van VWS de subsidie voor de Opleidingsetalage met twee jaar verlengd. ‘Focus voor 2014/2015 is meer kennisdeling rond competentieontwikkeling en kwaliteit’, zegt Corry den Rooyen van CanBetter, het MMV-project waarmee de Opleidingsetalage gaat samenwerken. ‘Zo kunnen we elkaar als opleiders handvatten geven,’ aldus Jaap Hamming, betrokken bij CanBetter en de Opleidingsetalage. »»


  Het schakeljaar uit de mottenballen (MC)

   |   »»


  Nieuwe geaccrediteerde workshops in de regio

   |  Jaarprogramma MMV-workshops bekend: u kunt zich nu inschrijven! »»


  Video talkshow 'Aan tafel met MMV'

   |  Opleiden in algemene competenties, is dat nodig? Is de kwaliteit van de opleiding al verbeterd? Wordt opleiden op waarde geschat? Deze onderwerpen werden besproken in de talkshow 'Aan tafel met MMV' op het MMV-congres Opleiden is Maatwerk op 11 december 2013. »»


  MMV-bureaukalender 2014 te bestellen

   |  MMV bureaukalender 2014 te bestellen »»


  Stappenplan geïntensiveerd begeleidingstraject (RGS)

   |  De RGS gaf tijdens het MMV-congres 2013 een workshop over het geïntensiveerd begeleidingstraject. Hoe luidt de regelgeving en wat zijn mogelijke oplossingen, zoals een geïntensiveerd begeleidingstraject? U kunt nu het stappenplan voor opleiders en aios gebruiken. »»


  Video prof.dr. Jaap Hamming: Kwaliteit en veiligheid beginnen bij u.

   |  Video van toespraak 'Kwaliteit en veiligheid beginnen bij u. Wat hebt u daarvoor nodig?' van Prof.dr. Jaap Hamming,hoofdspreker op het MMV-congres Opleiden is Maatwerk. »»


  Presentaties MMV-congres Opleiden is Maatwerk

   |  Beschikbare presentaties MMV-congres Opleiden is Maatwerk 11-12-'13. »»


  Twitterimpressie #mmvcongres 11-12-'13

   |  Twitterverslag MMV-congres 'Opleiden is Maatwerk' van 11 december jl. »»


  Video ‘Betere opleiding door modernisering?’

   |  Voor de talkshow ‘Aan tafel met MMV’, onderdeel van het jaarlijkse MMV-congres’, vroegen we gisteren aan een aantal opleiders: Is uw opleiding verbeterd door de modernisering? Bekijk hun antwoorden in deze korte video: »»


  Binnenkort online: presentaties, video’s en foto’s MMV-congres

   |  Lees mee op Twitter met #mmvcongres »»


  MMV lanceert gratis app

   |  KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag lanceerde tijdens de opening van het MMV-congres 'Opleiden is Maatwerk' de gratis MMV-app voor opleiders, aios en onderwijskundigen. »»


  Praat mee over het MMV-Congres via Twitter

   |  Lees mee op Twitter met #mmvcongres »»


  Praktijkvoorbeeld opleiden in algemene competenties: acute lunch

  Praktijkvoorbeeld opleiden in algemene competenties: acute lunch  |  Goed samenwerken en meer begrip krijgen voor elkaars handelen. Dat is het doel van de ‘acute lunch’, bedoeld voor alle artsen die betrokken zijn bij de acute zorg. SEH-arts Suzanne Peeters: “Het wordt - op z’n Brabants gezegd - gezelliger. En dat levert betere patiëntenzorg op.” »»


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd