Tips voor meer zicht op kwaliteit opleiding

Wilt u een kwaliteitscyclus op gang brengen? Pak dan niet alle verbeterpunten tegelijk op, maar focus u op drie punten. Daardoor wordt het behapbaar en kunt u met enige regelmaat een ‘succesje’ vieren. Niets motiveert meer dan succes.


Deze en andere tips kwamen aan bod tijdens de workshop ‘Kwaliteitscyclus: de sleutel tot verbetering’ op 13 april. Deelnemers met een grote diversiteit aan functies en specialismen vulden thuis eerst een quickscan in voor hun COC of opleidingsgroep (download Quickscan COC of QuickScan Opleidingsgroep) en gingen tijdens de workshop in groepen aan de slag met de uitkomsten daarvan. Daarbij werd vooral ingezoomd op het formuleren van verbeterdoelstellingen.


Kennis van zaken

Workshopbegeleiders Marjolein Schouten en Albert Scherpbier  weten waar ze over praten. Schouten is manager van de Jeroen Bosch Academie en steekt veel energie in het op peil houden en continu verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen. Prof. dr. Scherpbier (nu decaan van de Faculty of Health, Medicine & Life Science van het MUMC+) deed als voorzitter van de commissie Scherpbier onderzoek naar valide indicatoren voor opleidingskwaliteit. 


Archiveren

Een kwaliteitscyclus brengt documenten met zich mee, zoals uitkomsten van meetinstrumenten, overzichten van verbeterpunten en plannen van aanpak. Tijdens de workshop kwam ook de archivering van deze documenten ter sprake. De volgende tips/suggesties voor archivering werden genoemd:

  • Bespreek in de COC hoe de documenten gearchiveerd worden, met de nadruk op: wie bewaart wat? En voor wie is bepaalde informatie toegankelijk?
  • Vraag het leerhuis (indien aanwezig) dit te organiseren en een centraal archief aan te leggen. 
  • Zorg ervoor dat archief en ondersteunende taken niet alleen bij de opleider worden belegd; de focus van de opleider moet gericht zijn op het opleiden van aios en niet op administratieve taken.
  • Een goed geïntegreerde kwaliteitscyclus voor opleiden moet administratief geborgd zijn in de algemene kwaliteitscyclus van een instelling. Voor archivering kan meestal worden aangesloten bij instellingsbrede archiefsystemen, zoals COGNOS.


Bekijk de presentatie van deze workshop >

Meer informatie over Kwaliteitszorg >

Lees het interview met prof. dr. A. Scherpbier >

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd