Handleiding Visitatie inclusief Visitatiewerkdocument 2011

Binnenkort op uw bureau, nu al online: de Visitatiehandleiding, inclusief het nieuwe Visitatiewerkdocument.

Volledige brochure (Visitatiehandleiding incl. Visitatiewerkdocument >

De brochure in delen:

Post!
De Visitatiehandleiding, inclusief het Visitatiewerkdocument 2011, wordt op 19 maart a.s. per post verzonden naar opleiders, plaatsvervangend opleiders, visitatoren en leden van de Raden van Bestuur.

Digitaal invullen
Het Visitatiewerkdocument 2011 verschijnt rond 20 maart a.s. ook als 'digitaal invulbare' variant op deze website.

Meer informatie over de visitatie per 2011 >

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd