Ervaringen in het veld

LEES OOK: 'Opleiden in algemene competenties'

In deze rubriek vertellen opleiders welke opleidingsactiviteiten zij inzetten om competentieontwikkeling te bevorderen en te volgen. Lees meer >


“Grote veranderingen zitten vaak in kleine dingen”

“Mensen die ons inspiratieboek Parels voor de opleiding Revalidatiegeneeskunde (pdf) inkijken, zeggen vaak: ‘Dat valt me mee, dat idee is wel in te voeren. Ik dacht aanvankelijk dat we daar de hele organisatie voor op de kop moesten zetten’.” Lees verder >


Ronald van den Bosch, aios cardiologie

“Het is van sommige competenties nog onduidelijk wat ze concreet inhouden”

Ronald van den Bosch is vijfdejaars aios cardiologie. Voor CanBetter maakte hij een inventarisatieronde langs Canadese instellingen, samen met enkele andere leden van het kernteam. Dat heeft hem een kladblok vol goede ideeën opgeleverd. Lees het interview >


prof.dr. Fedde Scheele

"Opleiders staan voor een ingewikkelde pioniersklus"

Fedde Scheele, opleider gynaecologie en kernteamlid CanBetter: "Niemand weet precies hoe het moet. Het enige wat we kunnen doen is: samen de schouders eronder. Met CanBetter proberen we opleiders op weg te helpen door inzichtelijk te maken hoe je op de werkvloer kunt opleiden in de algemene competenties." Lees het interview >


Anouk Straus, opleidingsadviseur

MMV stelt formats van workshops beschikbaar: "Waarom zou je opnieuw het wiel uitvinden?" 

Opleidingsadviseur Anouk Straus van het Rijnstate Ziekenhuis gebruikte het workshop-format ‘Opleidingsplan: van papier naar praktijk’. “Een makkelijk toepasbaar format van een praktische, korte cursus. Precies waar opleiders behoefte aan hebben", zo luidt haar oordeel. Lees het hele interview >dr. Paul Breslau, medisch adviseur MMV

“Complimenten stimuleren meer dan negatieve oordelen”

Helderheid. Daar pleit Paul Breslau voor. “Wat verwacht de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) bijvoorbeeld van een IOP (Individueel Opleidingsplan)? Wat moet er precies in staan en hoe wordt het beoordeeld? En dat uitgelegd op 1 A4’tje. Want daar heeft het veld behoefte aan.”

> Lees het interview met dr. Paul Breslau


Tips voor een effectief portfolio

Kalijn Bol, aios interne geneeskunde

Kalijn Bol, aios interne geneeskunde in het UMCN, is fervent voorstander van het portfolio. Tijdens het congres op 12 december 2012 geeft ze tips & tricks voor een efficiënt én effectief  gebruik van je portfolio. Bol: “Veel aios zien het portfolio als een verplicht nummer, als een verzameling papierwerk zonder nut. Voor mij is het juist een middel om mijn ontwikkeling bij te houden, om de ‘gaten’ in mijn kennis en ervaring zichtbaar te maken en daarop gericht te sturen.

> Lees het interview met Kalijn Bol


 

Roderick Schmitz, opleider heelkunde

Draagvlak voor competentiegericht opleiden vergroten?
Tips van opleider heelkunde Roderick Schmitz:


Emile Comans, opleider nucleaire geneeskunde

Disfunctionerende aios? Hulp bij slechtnieuwsgesprekken
“Het is niet gemakkelijk om gesprekken te voeren met aios die niet voldoende competent functioneren. Dat vinden veel opleiders lastig, ik ook. Oefenen helpt.” Dat zegt Emile Comans, opleider nucleaire geneeskunde in VUmc.  Samen met trainer/coach Monique Bolung verzorgde hij op dinsdagavond 8 mei in Utrecht de workshop ‘Interventies gericht op disfunctionerende aios´. Lees het interview >


Erik van Bruggen

 “Vertellen wat goed was en fout ging? Stimuleer aios liever om zélf na te denken.”
Leren reflecteren is voor de aios een noodzakelijke vaardigheid: het brengt inzicht in het eigen beroepsmatig handelen en geeft sturing aan de ontwikkeling van de benodigde competenties. Als opleider kunt u de aios daarbij helpen. Hoe? Erik van Bruggen, GZ psycholoog en trainer/supervisor, gaf er op 25 april een praktische workshop over. Lees het interview >


Erik Driessen

 "Opleider cruciaal voor effectief gebruik portfolio"
“Het portfolio? Dat is een zinloze berg papier”. Die opmerking heeft Erik Driessen, hoogleraar medisch onderwijs aan de Universiteit Maastricht, al geregeld horen vallen. Driessen: “Het risico van een bomvolle map met papieren is inderdaad aanwezig. Daarom moet je ervoor zorgen dat het niet zo ver komt.“ Lees het interview >


 "Denk vooraf na over de implementatie van het opleidingsplan"
Je haalt jezelf veel gedoe op de hals als je je pas ná het schrijven van het opleidingsplan bekommert over de implementatie ervan. Dat is de boodschap van Pieter van Driel. Van Driel is SEH-opleider in het St. Elisabeth Ziekenhuis en heeft al heel wat implementatie-obstakels overwonnen. Lees het interview >


Beatrijs Wokke

 "Jij bepaalt wat voor dokter je wilt worden"
“Competentiegericht opleiden, regie nemen over je opleiding en etalagestages. De vervolgopleiding tot specialist heeft steeds meer te bieden." Dat zegt Beatrijs Wokke, 4e jaars aios neurologie in het LUMC en lid van de stuurgroep MMV. Volgens haar hebben aios veel aan modern opleiden. “Je wordt gedwongen na te denken over wat voor dokter je wilt worden.” Lees meer >


Monica van der Ridder

 “Aandachtspunten kun je maar beter onder ogen zien dan ze wegstoppen”
“Opleiders zijn niet gewend om over hun eigen ‘business’ te praten. Maar als ze hun kennis en kunde eenmaal met collega’s delen, merk je dat dat een enorm inspirerende spin-off heeft.” Aan het woord is Monica van de Ridder, onderwijskundige in het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) en auteur van de uitgave ‘Opleiden in beeld’. Lees meer >


Drs. Rien van Hemert

Opleiden in consultvoering: hoe doe je dat en wat is het effect?
Hoe train je een aios in systematische consultvoering, waarbij communicatie net zo belangrijk is als de medisch inhoudelijke speurtocht naar de hulpvraag? Drs. Rien van Hemert (projectleider kwaliteit huisartsopleiders van Huisartsopleiding Nederland) en dr. Rianne Maillé (psycholoog, docent en intervisor) leiden aios al jaren hierin op. Lees het interview >  


dr. Joep Dörr

“Spreek leden van de opleidingsgroep aan op hun verantwoordelijkheid”
"Collega’s meekrijgen in het veranderingsproces begint met uitleggen: waarom is het zo belangrijk om competentiegericht op te leiden? Voor mij is dat helder: het functioneren van de medisch specialist wordt in hoge mate bepaald door generieke competenties." Lees het interview met wijlen dr. Joep Dörr >


"Zonder stok achter de deur gebeurt het niet"
Volgens Gabie de Jong, aios heelkunde in UMC St. Radboud en bestuurslid van de LVAG, geeft het portfolio een bepaalde druk: "Twintig vereiste OSATS, anders blijft het symbooltje in het digitale portfolio rood. Het zou mooi zijn als daar nog kritisch naar wordt gekeken. Maar goed, eerlijk is eerlijk: zonder die stok achter de deur gebeurt het niet.” Lees meer >


“Beschouw die lijstjes als kapstok voor gesprek met je opleider”
Monique Slee, aios interne geneeskunde in het LUMC en voorzitter van de JNIV, is een groot voorstander van het nieuwe opleiden. “Ik weet dat veel aios het ‘gedoe’ noemen, maar ik ben ervan overtuigd dat ‘onbekend maakt onbemind’ daar een rol bij speelt.” Lees meer >


“Regie nemen over opleiding klinkt eenvoudiger dan het is”
Wouter Moojen is derdejaars aios neurochirurgie in het LUMC en in het Medisch Centrum Haaglanden en bestuurslid van De Jonge Orde. "Ik vind het belangrijk dat aios worden opgeleid naar hun talent." Lees meer >


"We moeten met z'n allen oppassen voor papieren tijgers"

In zijn dubbelrol als opleider en sinds kort visitator nam Janzing in oktober deel aan de visitatiepilot van de MSRC. Janzing heeft een aantal waardevolle tips voor opleiders en visitatoren. Lees meer > 


"Van opleiders wordt behoorlijk veel gevraagd"

"De belangrijkste voorwaarde voor competentiegericht opleiden is op onze afdeling al aanwezig: er heerst een veilig leerklimaat," vertelt Esther Verstraete, aios neurologie en initiatiefneemster van de Opleidingsprijs. Lees meer >


"Ga niet in je eentje zitten ploeteren met het opleidingsplan"  

Hoofdopleider Jacqueline de Graaf van UMC St. Radboud en opleider Paetrick Netten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben nauw samengewerkt bij de totstandkoming van het opleidingsplan Interne Geneeskunde voor hun regio. Lees meer >


“Ik vertaal de grote hoeveelheid info in concrete stappen”

"Toen ik het voor het eerst met opleiders over de modernisering had, werd er nogal gezucht. ‘Wat nu weer?!’, hoorde je ze denken." Als onderwijskundige in Gelre ziekenhuizen ondersteunt Erica Overeem opleiders bij de modernisering van de vervolgopleidingen. Lees meer >


“De aios wordt kapitein op zijn eigen schip”

Ingrid Desar is aios interne geneeskunde in het UMC St Radboud en voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Medisch Specialisten in Opleiding (LVAG). De modernisering juicht ze van harte toe. Ze vindt het jammer dat de ergernis over de toename van ‘papierwerk’ soms de boventoon voert. Lees meer >


“De modernisering biedt kansen”

Evert Weltevreden is klinisch patholoog, hoofd Klinische pathologie en B-opleider in de Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen. Daarnaast is Weltevreden lid van de MSRC-werkgroep Modernisering Visitatie. Waar sommige opleiders bij de implementatie veel beren op de weg zien, ziet hij overwegend kansen. Lees meer >


 
“De eerste hobbels zijn genomen”

Ralph Kupka is psychiater en A-opleider bij Altrecht in Utrecht. Samen met zijn vijfentwintig collega-opleiders en even zoveel aios staat hij aan de start van de modernisering van de opleiding tot psychiater. Met frisse moed of met lood in de schoenen? Kupka vertelt. Lees meer >


"Als aios moet je zelf om feedback vragen"

"Sommige aios vinden het moeilijk om opleiders steeds aan hun jas te trekken. Maar dat hoort er nou eenmaal bij: als aios moet je meestal zelf om feedback vragen. Dat is nu zo en dat zal ook wel zo blijven.” Aan het woord is Renske Scheenstra, aios KNO in het AMC en bestuurslid van de LVAG. Lees meer >


"Van elkaar leren spaart tijd en energie"

Moderniseren kost tijd. En als specialisten ergens een tekort aan hebben, dan is het wel aan tijd. Desondanks is Daan Lips, laatstejaars aios chirurgie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), een groot voorstander van de modernisering van de medische vervolgopleidingen. Lees meer >

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd