Werkgroep Professionalisering Opleidersgroep

De werkgroep Professionalisering Opleidersgroep (POP) was ingesteld om te werken aan heldere kaders voor de professionalisering van opleiders en leden van de opleidingsgroep. Daarvoor werkte de werkgroep nauw samen met het veld in de vorm van klankborden, invitationals en bijeenkomsten voor aanbieders van scholing.

Zo zijn de volgende producten ontwikkeld:

Lees meer over het gebruik van het competentieprofiel >
Meer over de werkgroep POP:

Uitgangspunten

 • Opleiden is een vak apart / apart vak
 • “Walk like you talk”: analogie met opleiden AIOS
 • Scholen van opleiders is duur

Doelen

 • Competenties vertalen naar regelgeving --> ontwikkeling nieuw competentieprofiel opleider & lid opleidingsgroep
 • Het opleidersvak moet geleerd en getoetst worden --> ontwikkeling Kaderdocument m.b.t. eisen voor certificering en hercertificering
 • Kwaliteit en doelmatigheid --> opstellen kwaliteitseisen scholingsactiviteiten en aanbieders.

Leden

 • mw. prof. dr. E.W.M.T. ter Braak - voorzitter (internist en plv. opleider, hoogleraar medisch onderwijs,  hoofd sectie Medische Vervolg Opleidingen, directie Onderwijs en Opleiding, UMC Utrecht)
 • Dr. J. Kool (psychiater en opleider)
 • mw. B.J.A. de Leede (onderwijskundige LUMC)
 • prof. dr. P.L.P. Brand (kinderarts en opleider kindergeneeskunde Amalia kinderafdeling Isala klinieken Zwolle, hoogleraar klinisch onderwijs UMCG Postgraduate School of Medicine, UMC Groningen)
 • mw. dr. T.A.C. Nizet (longarts Hagaziekenhuis)
 • mw. drs. M. Lens-Kerckhoffs (internist UMCU)
 • mw. drs. C. den Rooyen (onderwijskundige en projectmedewerker MMV)


Lees meer:
Kennisbank Opleidersprofessionalisering >

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd