Contact RGS

Voorzitter RGS dhr. dr. B.J.N. Schreuder
Directeur KNMG Opleiding & Registratie dhr. dr. M.F. Wesseling
Hoofd Stafbureau Opleiding & Registratie mw. mr. G.M. van Reenen
Hoofd bureau Opleiding & Registratie mw. D. Hennevelt
Secretarissen RGS dhr. R. Braams, internist niet-praktiserend
  dhr. dr. J.P. Lips, gynaecoloog
  mw. dr. S. Veen, kinderarts niet-praktiserend
  mw. M. Langendoen-Roel, huisarts
  dhr. R. van der Meer, arts Maatschappij & Gezondheid/profielarts beleid en advies
  dhr. E. Spoelstra, bedrijfsarts
Bestuurssecretaris RGS mw. mr. F.J.M. Vinkesteijn

Deze personen zijn bereikbaar via het secretariaat RGS (zie hieronder).

Telefoon

Secretariaat RGS 030 - 28 23 833
Opleiding 030 - 28 23 969
Registratie (na afronding opleiding in Nederland) 030 - 28 23 903
Registratie Buitenslands gediplomeerden 030 - 28 23 902
Erkenningen 030 - 28 23 904
Herregistratie 030 - 28 23 906

E-mail

RGS algemeen rgs@fed.knmg.nl
Opleiding opleiding@fed.knmg.nl
Registratie (na afronding opleiding in Nederland) registratie@fed.knmg.nl
Registratie Buitenslands gediplomeerden buitenland@fed.knmg.nl
Herregistratie herregistratie@fed.knmg.nl
Erkenningen erkenning@fed.knmg.nl

Geschil en bezwaar

Geschillencommissie (geschillenprocedure) mw. mr. J.E.D. de Planque
Adviescommissie (bezwaarprocedure) mw. mr. J.E.D. de Planque
Secretariaat Geschillen- en Adviescommissie 030 – 28 23 898
Geschillencommissie (geschillenprocedure) geschillencommissie@fed.knmg.nl
Adviescommissie (bezwaarprocedure) adviescommissie@fed.knmg.nl

Adresgegevens

Bezoekadres
KNMG - RGS
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Postadres
RGS
Postbus 20053
3502 LB UTRECHT


Adreswijziging

Heeft u een vraag?

Zie ook:

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd