Opleiding spoedeisende geneeskunde

Aanmelden als aios

Aanmelden als aios verloopt via MijnRGS

Individualisering opleidingsduur (vrijstelling)

Met ingang van 1 juli 2014 is er meer mogelijk om de duur van de opleiding af te stemmen op de individuele aios. Op die datum treedt voor medisch specialisten in opleiding de nieuwe regelgeving voor individualisering van de opleidingsduur in werking. Deze regeling vervangt de vrijstellingsregeling.

Regelgeving

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft een overzicht van alle regelgeving voor het specialisme spoedeisende geneeskunde. Dit bevat o.a.:

Formulieren

  • Jaarlijkse beoordeling van de aios door de opleider en zijn medewerkers nadat de vereiste voortgangsgesprekken hebben plaatsgevonden.

    De aios moet deze formulieren zelf in zijn/haar portfolio bewaren. Als er twijfel bestaat of de aios geschikt en/of in staat is de opleiding voort te zetten, moet het A/B formulier wèl aan de RGS worden opgestuurd.

  • Formulier voor driemaandelijkse voortgangsgesprekken tussen aios en opleider.

    Voortgangsgesprekken zijn verplicht in het eerste jaar van de opleiding.

    Dit formulier vervangt niet het A/B-formulier.

  • De eindverklaring die tegen het einde van de opleiding door de eindbeoordelend opleider wordt opgesteld waarmee de aios registratie als medisch specialist bij de RGS kan aanvragen.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd