Beleidsregels MSRC

Medisch Specialisten Registratie Commissie


Per 1 januari 2013 zijn de drie registratiecommissies de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC), Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) en Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC), samengevoegd tot één commissie; de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).


Actuele beleidsregels


Oude beleidsregels

Opleiding

Registratie

Herregistratie

Erkenningen

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd