Buitenslands gediplomeerden

Registratie als arts in Nederland

Hebt u uw artsdiploma in het buitenland behaald en wilt u als arts in Nederland werken, dan moet u een registratie als arts aanvragen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de zogenaamde BIG-registratie. Dit kun u doen op de website van het BIG-register.  

Voor sommige artsdiploma’s geldt dat voor de erkenning ervan, en dus voor het verkrijgen van een registratie als arts in Nederland, u eerst een assessmentprocedure moet doorlopen. Raadpleeg de website van het BIG-register om na te gaan of dit voor u het geval is.  Dit geldt in ieder geval voor diploma’s die zijn behaald buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Erkenning van uw diploma en registratie als specialist in Nederland

Sinds 18 januari 2016 is nieuwe Europese regelgeving voor buitenslands gediplomeerden van kracht. Het doel van de nieuwe richtlijn is het verder stimuleren van de arbeidsmobiliteit.   

De RGS heeft een handleiding geschreven, waarin precies wordt beschreven wat van u wordt verwacht. De regelgeving en de handleiding vindt  u onder aan deze pagina.

Wat is er veranderd?

Voorheen leidde erkenning van een opleidingstitel altijd tot inschrijving in het specialisten- of profielartsenregister. Sinds 18 januari 2016 gelden aanvullende eisen voor inschrijving in het register. De belangrijkste aanvullende eisen zijn:

  • Van uw werkzaamheden als specialist worden bewijsstukken verlangd
  • U dient deelname aan deskundigheidsbevordering op te geven indien uw specialistendiploma meer dan vijf jaar geleden is afgegeven
  • Voor erkenning kan het doorlopen van een aanpassingsstage worden gevraagd
  • De RGS toetst uw taalvaardigheid indien dat niet in de procedure bij het BIG-register is gebeurd.

U kunt met één aanvraag verzoeken om erkenning en registratie.

Documenten

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bureau Registratiecommissie, afdeling buitenslands gediplomeerden.

Zie ook:

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd