Registratie geneeskundig specialist

Noodzaak van inschrijving (registratie)

De inschrijving in het register van geneeskundig specialisten geeft u het recht de wettelijke erkende en beschermde specialistentitel te voeren en u als specialist bekend te maken. Alleen met deze inschrijving kunt u als specialist werkzaam zijn en overeen­komsten sluiten met zorgverzekeraars of zorginstellingen.

Registratie-eisen

De eisen die worden gesteld aan de (eerste) inschrijving in het register van huisartsen na voltooiing van de betreffende opleiding in Nederland liggen vast in de Kaderbesluiten CCMS, CHVG en CSG, artikel D.2.

Registratieprocedure

Zodra u beschikt over de eindverklaring, C-formulier of voltooiingsverklaring stuurt u deze naar de RGS. De RGS zal uw inschrijving in het opleidingsregister daarop beëindigen en u krijgt via MijnRGS een melding dat u een verzoek tot registratie online kunt indienen. U kunt dit doen onder de tab ‘Mijn registratie’. MijnRGS is bereikbaar via www.knmg.nl/mijnrgs.

Ingangsdatum registratie

De inschrijving gaat in op de dag volgend op de einddatum van uw opleiding. Wanneer registratie voor beperkte duur plaatsvindt gaat de inschrijving in op de datum waarop de aanvraag compleet is.

Registratie met terugwerkende kracht is niet mogelijk!

Buitenslands gediplomeerden

Voor buitenslands gediplomeerden geldt een aparte procedure. Meer informatie >

Direct inloggen in MjnRGS

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd