Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (2014)

Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen die schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Maar de afweging of en hoe u actie onderneemt, is vaak niet eenvoudig. U ziet signalen, maar zou het echt zo ernstig zijn? En rechtvaardigt dit ingrijpen van buitenaf? Hoe kunt u de band met het gezin zoveel mogelijk in stand houden, hulp organiseren en als dat nodig is toch ook tijdig melden? 

De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en de bijbehorende stappenplannen kindermishandeling en volwassenengeweld helpen u bij het maken van deze afwegingen. Zodat u weet wat u met uw vermoedens aanmoet, met wie u deze kunt bespreken en op welk moment. De meldcode helpt u ook om af te wegen wanneer een melding bij Veilig Thuis is aangewezen.

In de meldcode is in 2014 ook uitdrukkelijk de kindcheck opgenomen. Artsen moeten bij volwassen patiënten met bijvoorbeeld ernstige psychische problemen of een zware verslaving standaard nagaan of zij verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van minderjarigen, de zogenaamde kindcheck. In dat geval moet de arts het aantal en de leeftijd van deze kinderen vastleggen in het medisch dossier en de stappen van de meldcode Kindermishandeling volgen.

Publicaties (PDF)

Online stappenplannen

Met doorklik naar relevante passages in de meldcode.

Zie ook: 

  • Dossier kindermishandeling
  • Dossier volwassenengeweld
  • Artsen minder machteloos met meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd