Van wet naar praktijk: implementatie van de WGBO Deel 2. Informatie en toestemming (2004)

Download KNMG-publicatie Van wet naar praktijk: implementatie van de WGBO Deel 2. Informatie en toestemming>

Dit is het tweede deel van het eindrapport van het Implementatieprogramma WGBO. Het bevat de ontwikkelde hulpmiddelen voor patiënten en hulpverleners over de regels uit de WGBO over informatie en toestemming.

Doel is om aan hulpverleners en patiënten - met een accent op eerst genoemden - praktische handreikingen te bieden om in overeenstemming met de WGBO verantwoord informatie te geven en te verkrijgen en tot een weloverwogen toestemming van de patiënt te komen. Daartoe heeft een ‘vertaling’ van de wet plaatsgevonden naar de praktijk in negen verschillende hulpmiddelen.

Daarbij is onderscheid gemaakt in drie deelthema’s: informatie en toestemming in het algemeen, informatie en toestemming bij minderjarige patiënten en informatie en toestemming bij meerderjarige wilsonbekwame patiënten.

Na enkele algemene beschouwingen en een toelichting op in dit kader verrichte werkzaamheden, worden in de bijlagen de negen hulpmiddelen achtereenvolgens gepresenteerd.Andere delen rapport 'Van wet naar praktijk: implementatie van de WGBO':

Dossiers:

  • Rechten van de patiënt

Vragen Artseninfolijn:

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd