Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens (2010)

Download:


Gegevensbeheer en -verstrekking

De Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens, ook wel het ‘groene boekje’ genoemd, geven aan hoe - met inachtneming van het beroepsgeheim - artsen met medische gegevens moeten/mogen omgaan. In de Richtlijnen komen de uitwisseling, opslag en vernietiging van medische gegevens aan bod. Wat zegt de wet hierover, welke interpretatie hieraan en aanvulling hierop geeft de KNMG? De focus ligt op gegevensbeheer en -verstrekking. In andere (KNMG-)publicaties wordt op andere aspecten nader ingegaan. Waar nodig wordt naar deze publicaties verwezen.

Groene boekje herzien

Met het oog op gewijzigde wetten, ontwikkelingen in de gezondheidszorg en nieuw beleid van de KNMG verscheen op 1 januari 2010 een geactualiseerde versie. Een aantal delen is ongewijzigd gebleven, zoals de regels over het afgeven van geneeskundige verklaringen (3.2). Voorbeelden van wijzigingen zijn de wettelijke bewaartermijn van medische dossiers (paragraaf 1.9) en het geactualiseerde Blokkeringsrecht (3.9). Nieuwe onderdelen zijn onder meer:

  • de verwijsbrief en de specialistenbrief (3.4)
  • gegevensverstrekking bij letselschade en private schadeverzekeringen (3.12)
  • omgaan met elektronische medische gegevens (3.16)
  • omgaan met beeld- en geluidopnamen (3.18)
  • Verwijsindex Risicojongeren, Kindermishandeling en Huiselijk geweld (3.22)


Dossiers:

Vragen Artseninfolijn:

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd