Handreiking Tijdig spreken over het levenseinde (2012)


KNMG handreiking 'Tijdig praten over het overlijden'

Artsenversie

Printen/afdrukken:


Patiëntenversie

Printen/afdrukken:


Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven. Een open, tijdig en goed contact helpt om zorgvuldige en verantwoorde beslissingen te nemen over de resterende kwaliteit van leven en sterven. Dit geeft patiënten meer regie en leidt tot minder angst en onzekerheid.

Voor artsen én patiënten

Artsen en patiënten vinden houvast voor dit gesprek in een KNMG-handreiking. De versie voor patiënten kwam tot stand in samenwerking met de patiëntenorganisaties NFK, NPCF, NPV en NVVE en de seniorenbelangenbehartigers ANBO, Unie KBO en PCOB. Zo hebben artsen en patiënten samen een instrument in handen om met elkaar het moeilijke gesprek over het levenseinde aan te gaan over wederzijdse wensen, verwachtingen en mogelijkheden.

Bespreekpunten

De handreikingen bevatten concrete bespreekpunten en informatie voor het voeren van het gesprek over het naderend overlijden. Zoals de (on)mogelijkheden van behandeling, de betekenis van wilsverklaringen, euthanasie en orgaandonatie. In dit gesprek moet het perspectief van de patiënt centraal staan: wat vindt de patiënt echt van belang in deze laatste levensfase?


Zie ook:

Datum   Titel
08-02-2016   Wat te doen na overlijden patiënt? Handreiking (Niet-)natuurlijke dood biedt houvast
03-02-2016   Moet arts een niet-reanimeerpenning respecteren?
07-01-2016   Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek: verduidelijking
17-12-2015   Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek beschikbaar
12-09-2014   KNMG: niet-reanimeerpenning geldt, tenzij gegronde reden om af te wijken
04-03-2014   Financiering NODO-procedure stopgezet
14-02-2013   In Zembla: euthanasie bij dementie
31-01-2013   Let op: nieuw formulier verklaring van overlijden
06-12-2012   Waarom gaan artsen anders dood?
12-11-2012   De complexe werkelijkheid van morele problemen
15-06-2012   Verslag symposium 'Geef nooit op?'
13-06-2012   Opgeven is geen optie?
30-05-2012   'Arts staat in behandelmodus'
22-05-2012   Doorbehandelen of niet?
21-05-2012   Terminale patiënt laten opnemen?
31-01-2012   'Hoezo behandelverbod? Dat maak ik wel uit'
19-05-2011   Niet de ziekte maar de zieke verdient aandacht
12-05-2011   Tijdig praten over het overlijden
09-05-2011   Te lang doorbehandelen
11-10-2010   Wilsverklaring louter ondersteunend bij euthanasie
26-03-2010   Moet euthanasieverzoek schriftelijk gebeuren?
28-01-2010   Vertegenwoordiging wilsonbekwame patiënt

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd