26 april 2012

Twee nieuwe thema’s voor districtsbijeenkomsten

Ten behoeve van de districtsbijeenkomsten zijn er twee extra thema’s voor dit jaar beschikbaar.
Dit zijn Handreiking beroepsgeheim politie en justitie en de Herziene meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
Om het enigszins uitvoerbaar te houden, is besloten om deze onderwerpen in 3 regio’s te gaan houden. Aanmelding gaat op willekeurige volgorde van binnenkomst, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Indien u interesse heeft in een van bovenstaande onderwerpen, neem dan contact op met h.oppedijk@fed.knmg.nl

Laatst gewijzigd: 26 april 2012

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd