Symposium: Nieuwe wegen in de revalidatie

datum 22 mei 2012
tijd 18.00
locatie Restaurant, Verpleeghuis Ter Weel, Goes
onderwerp Symposium: Nieuwe wegen in de revalidatie
accreditatie status Accreditatie toegekend
accreditatie punten 3

UITNODIGING

Binnen het medische- en paramedische vak blijven de ontwikkelingen doorgaan. Wij willen de komende periode hierover symposia organiseren.

Wij starten met de revalidatie. Vanuit de diverse disciplines wordt gebruik gemaakt van de revalidatiemogelijkheden. De oncologische mogelijkheden nemen steeds verder toe – er is ook een nieuwe richtlijn; de inzichten bij spasticiteit leiden tot andere mogelijkheden;  het gebruik van hulpmiddelen staat hierbij ook niet stil en op het gebied van hartrevalidatie is recentelijk ook een nieuwe richtlijn uitgebracht. Daarom willen wij de collega’s de mogelijkheid bieden om zich te verdiepen in de nieuwe mogelijkheden en hulpmiddelen op gebied van revalidatie.

Programma Symposium

18.00: Ontvangst

18.15: Soep met broodjes
 
18.55: Opening door de voorzitter van het KNMG district Zeeland, Martin. Ton

19.00: Spasticiteit door NORA (neuroloog-orthopeed-revalidatiearts) door Jan Doelman,  Igor Jansen en Erik de Klerk.
De normale gang bij het lopen wordt besproken. Uitleg over verschillende vormen van spasticiteit, met oorzaak en vooral ook de gevolgen. De neurologische en orthopedische aspecten worden toegelicht, waarbij ook operatieve mogelijkheden aan de orde komen. De oude en moderne behandeltechnieken worden naast elkaar gezet met daarbij de grote voordelen van dit nieuwe beleid.

19.30: Ergotherapeutisch onderzoek en behandeling door Jolanda Teunissen. Functioneel en cognitief onderzoek (A-one), ADL training, rolstoelpassing, ADL hulpmiddelen en handtraining.
Ergotherapeutisch onderzoek en behandeling.
In deze presentatie wordt allereerst ingegaan op het kerndomein van de ergotherapie: het handelen. Na een korte uitleg hierover wordt ingegaan op ergotherapeutische diagnostiek en ergotherapeutische behandeling/begeleiding. Bij de ergotherapeutische diagnostiek wordt door middel van een vraaggesprek, observaties en testen het handelingsprobleem geanalyseerd. Enkele (veelgebruikte) instrumenten zijn de COPM, AMPS en A-One.
Een ergotherapeutische behandeling  is gericht op het veranderen van het handelen. Aan de hand van casussen zal worden toegelicht welke ergotherapeutische interventies gebruikt kunnen worden.
Ook recente ontwikkelingen binnen de ergotherapie zullen ter sprake worden gebracht.
Met filmfragmenten wordt dit verder verduidelijkt.

20.00: Demonstraties en workshops rond vier stands
• Gardeslen orthopedie: moderne technieken in orthesen en prothesen.
• Jeremiasse: (Pieter Kroon): rolstoelen, AD kussens, ADmatrassen, kleine ADhulpmiddelen.
• Van Mook schoentechniek (Harm Klaassen en Tjabbe Nieulaat); orthopedische schoeisel en schoenaanpassingen
• Paramedische afdeling Ter Weel: fysio-, ergotherapie en logopedie binnen het revalidatieprogramma, interactieve presentatie: gangpatronen bij verschillende ziektebeelden en het maken van analyses bij deze patronen door de deelnemers,  moderne paramedische specialisaties (oncologisch, geriatrisch, beelddemonstratie, oedeemtherapie en uitleg over de opbouw en toepasbaarheid hiervan, revalidatie therapie voor CVA en Parkinson).
   
20.30: Pauze

20.45: Oncologische revalidatie door  Bas van de Weg.
De nieuwe richtlijn Oncorev en CBO wordt gepresenteerd. Het herkennen van klachten  en verwijzing voor oncologische revalidatie, differentiatie in het revalidatie aanbod en zorg op maat wordt besproken.  Aan de hand van casuïstiek worden de diverse aspecten besproken.  Het voorkomen van kanker wordt besproken en ook de spreiding hiervan binnen Nederland. De ervaringen met oncologische revalidatie wordt besproken.

21.15: Hartrevalidatie door Annelies Liem
Annelies Liem geeft u een kijkje in de wereld van de hartrevalidatie.
Van oudsher wordt binnen hartrevalidatie een uitgebreid programma van fysiotherapie aangeboden bestaande uit sport- en beweging, gecombineerd met psychosociale begeleiding. Daarnaast voorziet de hartrevalidatie in zijn huidige vorm in een informatie –programma, gericht op een gezonde leefstijl, in het kader van de preventie van (opnieuw) hart- en vaatlijden. Binnen het revalidatiecentrum zijn we bovendien in staat zorg op maat te leveren voor iedere hartpatiënt, die dat nodig heeft, inclusief de patiënten met hartfalen.
Aan de orde komen :
- Indicatiestelling
- Doel en inhoud van de diverse programma’s
- Onderscheid klassieke hartrevalidatie en revalidatie voor hartfalenpatiënten.
- Zorg op maat

21.45: Panel met alle sprekers

22.15: Afsluiting met borrel

Inschrijven
Opgave vóór 15 mei 2012 via e-mail onder vermelding van uw naam, aantal mensen en uw BIG nummer (vanwege de accreditatie)  bij Bas van Fraassen
e-mail adres: bjvanfraassen@hetnet.nl

Adres locatie
Verpleeghuis Ter Weel, Sint Joannaplantsoen 1, 4462 AV te Goes.

Kosten: € 25,- per persoon.
Dit bedrag is over te maken op rekeningnummer 106652222 tnv KNMG district Zeeland te Kortgene. De resterende kosten worden door het district gedragen.

Er is accreditatie aangevraagd voor 3 punten.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd