26 april 2012

Oproep: Regionale en lokale perslijsten

In het voorzittersoverleg is een oproep gedaan door Marijke Popma, communicatie KNMG, voor het aanleveren van regionale en lokale perslijsten. Het doel hiervan is om de districtsactiviteiten beter onder de aandacht te brengen in de lokale en regionale pers. Graag zouden wij deze lijsten per email ontvangen: h.oppedijk@fed.knmg.nl

Tevens hebben wij een format ontwikkeld zodat het voor ons makkelijker wordt om een persbericht te maken van districtsbijeenkomsten. Dit format kunt  u gebruiken om een verslag te maken. U stuurt het formulier naar de afdeling communicatie die er een persbericht van maakt en zorgt voor verspreiding aan de lokale/ regionale pers.
Klik hier voor het downloaden van het persformat.

Laatst gewijzigd: 26 april 2012

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd