KNMG: 'boerkaverbod' in zorginstellingen onwenselijk

     |  Uitbreiding van de identificatieplicht in de zorg naar een verbod op gezichtsbedekkende kleding is onwenselijk en onnodig. Het belemmert de toegang tot de zorg en lost geen reëel probleem op, zegt de KNMG in reactie op een wetsvoorstel. »»


    KNMG Artsenpanel: WhatsApp is waardevol, maar beveiliging een must

     |  Artsen gebruiken app-diensten op het werk vooral voor contact met collega’s. Er gaan in beperkte mate ook foto’s van wonden, diagnoses en second opinions over en weer. Dit blijkt uit onderzoek onder het KNMG Artsenpanel. Het grote merendeel van de artsen is zich bewust van privacy- en beveiligingsrisico’s. Advies van de KNMG: stuur geen tot de persoon herleidbare gegevens en wis foto’s. »»


Datum   Titel
23-11-2015   Naheffing btw-afdracht leidt tot tijdelijke tariefsverhoging RGS
19-11-2015   Resultaat petitie coassistenten: minister opnieuw in overleg over stagevergoeding
18-11-2015   Dreigende aanpassing meldcode kindermishandeling helpt kind in nood niet
18-11-2015   Zorgwereld vraagt om leiderschap waar vrouwen sterk in zijn
18-11-2015   Preventie: een zaak voor alle dokters!


GAIA - Accreditatie
Gemeenschappelijke Accreditatie Internet applicatie (GAIA).
Hier kunt u accreditatie aanvragen van nascholing.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
De RGS voert regels uit rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. Nieuw: MijnRGS >


College Geneeskundige Specialismen (CGS)
Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.


KNMG Artseninfolijn
Hulp bij lidmaatschapszaken, adreswijzigingen en GAIA
Advies bij juridische en medisch-ethische vragen.


Medisch Contact
Medisch Contact biedt met weekblad, website en andere media-uitingen een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen.


SCEN

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.


Ook van de KNMG:

KNMG Congresbureau  |  Arts in Spe  |  Modern opleiden  |  Beroepskeuze voor artsen   

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd