Datum   Titel
04-02-2016   Commissie-Schnabel: euthanasiewet biedt voldoende ruimte bij voltooid leven
04-02-2016   Rolmodel of dwarsligger? Kom naar Congres Medisch Leiderschap
03-02-2016   Moet arts een niet-reanimeerpenning respecteren?
02-02-2016   Invulling herregistratie-eisen basisartsen bekend
29-01-2016   Tuchtrecht en openheid: terugblik symposium Arts en Recht


GAIA - Accreditatie
Gemeenschappelijke Accreditatie Internet applicatie (GAIA).
Hier kunt u accreditatie aanvragen van nascholing.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
De RGS voert regels uit rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. Nieuw: MijnRGS >


College Geneeskundige Specialismen (CGS)
Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.


KNMG Artseninfolijn
Hulp bij lidmaatschapszaken, adreswijzigingen en GAIA
Advies bij juridische en medisch-ethische vragen.


Medisch Contact
Medisch Contact biedt met weekblad, website en andere media-uitingen een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen.


SCEN

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.


Ook van de KNMG:

KNMG Congresbureau  |  Arts in Spe  |  Beroepskeuze voor artsen   

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd