De KNMG ondersteunt artsen bij het maken van verantwoorde keuzes in de laatste levensfase, zodat de zorg aansluit op de wensen van patiënten. Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeftes van patiënten zoals de schriftelijke wilsverklaringen en de niet-reanimeerpenning worden door de KNMG als speerpunten gezien waarbij het ondersteunen van artsen en patiënten in de spreekkamer altijd het uitgangspunt is.

KNMG-speerpunten voor het beleidsprogramma 'Passende zorg in de laatste levensfase':

  • Niet alles wat kan, hoeft
  • Wilsverklaring en niet-reanimeerpenning
  • Zelfbeschikking rond het levenseinde

Concreet gebeurt dit onder meer via standpunten, handreikingen en richtlijnen over medisch handelen bij het levenseinde, die ontstaan na zorgvuldige raadpleging van experts, artsen en belangenorganisaties. In het huidige maatschappelijk debat over het levenseinde komt vaak de wens op om zelf te kunnen bepalen hoe en wanneer men dood gaat.

De KNMG is namens artsen actief in dit debat. Zo mag deze zelfbeschikkingswens wat de KNMG betreft nooit leiden tot een meewerkplicht voor de dokter. En wat betekent het als we het ondraaglijk en uitzichtloos lijden als criterium voor euthanasie los zouden laten? Hoe beschermen we kwetsbaren, een rol die nu door artsen wordt vervuld? De KNMG onderzoekt deze vragen samen met alle relevante stakeholders en biedt een praktisch kader waarmee zowel artsen als patiënten in de spreekkamer het gesprek kunnen aangaan.

Al enige jaren staat de KNMG artsen daarnaast bij in het omgaan met dilemma’s over passende zorg: hoever moeten artsen gaan met diagnostiek en behandeling in de laatste levensfase? Hoe kom je tot gedeelde besluitvorming? De KNMG wil met patiëntenorganisaties en andere betrokkenen discussies aanzwengelen en goede voorbeelden en praktische handvatten verspreiden om met passende zorg aan de slag te gaan.

KNMG nieuws

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!