Voor een goede zorgverlening aan patiënten is een vertrouwensrelatie met een arts essentieel. Het beroepsgeheim beschermt de vrije toegang tot de zorg voor elke patiënt en dient zowel het collectieve belang van de maatschappij als het individuele belang van de patiënt.

KNMG-speerpunten voor het beleidsprogramma 'Beschermen beroepsgeheim':

  • Waarborging privacy patiënt bij informatie-uitwisseling
  • Beroepsgeheim en toezicht op declaraties
  • Revisie richtlijn omgaan met medische gegevens

De KNMG staat dan ook pal voor de borging van het beroepsgeheim van alle artsen, behandelend en beoordelend. Rondom het beroepsgeheim en gegevensverstrekking spelen in de praktijk veel vragen: in welke gevallen mag ik mijn zwijgplicht doorbreken en wanneer moet of mag ik mij op het verschoningsrecht beroepen? Hoe moet ik met medische gegevens omgaan? In hoeverre mag ik mij toetsbaar opstellen en daarbij patiëntgegevens gebruiken? Is de beveiliging van mijn EPD op orde?

De KNMG ondersteunt artsen met richtlijnen en praktische adviezen die ingaan op vraagstukken rondom privacy, beroepsgeheim, medische dossiers, bewaartermijnen, uitwisselen van gegevens tussen artsen onderling, met gemeenten en andere instanties, informatiebeveiliging, ict en e-health in de zorg. Ook in het maatschappelijk en politiek debat maakt de KNMG zich hard voor bescherming van het beroepsgeheim als fundament onder onze geneeskunst.

KNMG nieuws

    Delen via

    Terug naar boven Stel uw vraag!
    Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.