Als een patiënt zelf niet goed in staat is om zijn eigen belangen te overzien of te verwoorden, heeft de arts de professionele verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk het belang van patiënt te onderzoeken en te dienen.

KNMG-speerpunten voor het beleidsprogramma 'Zorg voor kwetsbare patiënten':

  • Aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Visie op kwetsbaar ouderschap
  • Medische zorg voor migranten

Deze zorgplicht betekent onder meer dat de arts een patiënt die aan zijn zorg is toevertrouwd, behoedt voor schade. De zorgplicht van de arts brengt ook met zich mee dat hij actie onderneemt als de lichamelijke of geestelijke conditie van zijn patiënt een risico kan vormen voor de veiligheid of de ontwikkeling van minderjarigen die van de patiënt afhankelijk zijn. Dit geldt ook voor aanstaand ouderschap waarbij de kwetsbaarheid van de aanstaande ouders een risico kan vormen voor het ongeboren kind.

Een belangrijk vraagstuk betreft dan de visie op het wel of niet verplichten van geboorteregeling. Ook migranten tot slot kunnen in een kwetsbare positie terechtkomen waarin een onbelemmerde toegang tot onze gezondheidszorg niet meer vanzelfsprekend is. Om hier aankomend jaar invulling aan te geven staan in het programma “Zorg voor kwetsbare patiënten” drie speerpunten centraal: de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, visie op kwetsbaar ouderschap en medische zorg voor migranten.

De KNMG wil met dit programma artsen ondersteunen, onder andere met middelen om de zorg aan kwetsbare patiënten zo goed mogelijk te kunnen leveren en de toegankelijkheid van de zorg ook voor hen te waarborgen.

KNMG nieuws

    Delen via

    Terug naar boven Stel uw vraag!
    Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.