Bomvol

Geschreven door René Héman, Voorzitter KNMG

René Héman

Goede zorg verlenen. Drie eenvoudige woorden waar een wereld aan dilemma’s, opinies en afwegingen achter schuilgaat. Zoveel artsen, zoveel meningen. Elke keer als de KNMG een standpunt vormt over de vraag wat goede zorg inhoudt in een bepaalde situatie, trekt die wereld aan dilemma’s, opinies en afwegingen aan ons voorbij. Ik zie het als misschien wel de belangrijkste bestaansreden van de KNMG om al deze informatie te bundelen en steeds weer te komen tot een overstijgende norm. Tot een perspectief of afwegingskader dat artsen houvast biedt. Een standpunt dat recht doet aan de complexe medische praktijk én aan het perspectief van patiënten in al hun verscheidenheid. Eenvoudig is dit niet, wel heel boeiend.

Voor 2017 hebben we alweer een bomvolle ethische agenda. Neem de discussie over de vraag of er een voltooid leven-wet zou moeten komen: moeten we als maatschappij levenseindemiddelen beschikbaar stellen in situaties waarin medisch gezien geen sprake is van lijden? En welke rol zouden dokters hierin al dan niet moeten vervullen? Het jaar 2016 is voltooid, maar de reactie van de KNMG op het opzienbarende kabinetsstandpunt rond voltooid leven is nog in wording. Dat leidde diverse keren tot de vraag ‘Waar blijft jullie reactie?’ Ik weet het, deze tijd kenmerkt zich door snelle reacties. Maar als er één onderwerp is dat verdieping vraagt én een goede raadpleging van de achterban, dan is dit het wel. Net als burgers en politici hebben artsen verschillende gezichtspunten, bleek uit onze peiling onder het artsenpanel. Maar er komt ook een gemene deler bovendrijven. Deze bespreken we binnenkort met de federatiepartners, om te komen tot een reactie die recht doet aan de complexe medische praktijk én het maatschappelijk perspectief.

Niet alleen voltooid leven staat hoog op onze agenda. Ook kwetsbaar ouderschap in situaties van verslaving of psychische problematiek is zo’n onderwerp dat vele kanten kent en tot flinke discussies leidt. Dit voorjaar zetten we samen met dokters, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen stappen om te komen tot laagdrempelige toegang tot anticonceptie en betere zorg rond kwetsbaar ouderschap. En zo kan ik nog wel even doorgaan met onderwerpen die op stapel staan: stoppen met roken, het aankaarten van overgewicht, hoe om te gaan met het opnemen van consulten in de spreekkamer, het maken van afwegingen om passende zorg te geven in het kader van tegengaan van kindermishandeling…

Voor al deze onderwerpen geldt dat je jezelf meeneemt in je werk. Je wil je eigen ethische waarden niet kwijtraken, maar tegelijk een zorgvuldige professionele afweging borgen. Het helpt dan als je je kunt spiegelen aan een medisch-ethische norm. Een verantwoorde medische beroepsuitoefening vereist een hoge mate van professionaliteit. Of het nu gaat om ethiek, gezondheidsrecht of gezondheidsbevordering, de KNMG zet zich met de federatiepartners ook in 2017 weer volop in om u te ondersteunen in uw afwegingen. Laat u ook weer uw stem horen? Breng uw expertise en ervaringen, uw vragen en praktijkgeluiden in op de districtsbijeenkomsten of meld u op onze website aan als lid van het KNMG Artsenpanel. Zodat ‘de reactie van de KNMG’ ook in 2017 weer een medisch breed gedragen reactie zal zijn.


Column René Héman, voorzitter artsenfederatie KNMG.

Zie ook

Meer columns van René Héman

Geef uw reactie

Nog 4000 tekens over

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.