Wat mag je nou wel en niet vertellen?

Geschreven door Anneloes Rube, Adviseur Gezondheidsrecht

Anneloes Rube

Elke week heb ik piketdienst bij de Artseninfolijn van de KNMG. Op die dag ondersteun ik als jurist de KNMG Artseninfolijn bij de juridische vragen die artsen stellen. Voor een beleidsadviseur gezondheidsrecht is dit enorm leuk en interessant werk. Het gezondheidsrecht komt dan echt tot leven. Zo ook afgelopen week. Er belde een arts die een verzoek om informatie had gekregen van de politie. De politie had via bronnen vernomen dat een patiënt een afspraak had staan bij de betreffende arts en vroeg of hij dit kon bevestigen. De patiënt liep volgens de politie gevaar, maar ze konden niet vertellen waarom. Hoe moest hij hier mee omgaan? Mocht hij de gevraagde informatie geven, of was hij hiertoe wellicht zelfs verplicht?

In dit geval was mijn advies negatief. Ook het bevestigen dat een patiënt een afspraak heeft, is een doorbreking van het beroepsgeheim. En dat kan alleen in drie gevallen: met toestemming van de patiënt, als sprake is van een wettelijke plicht (bijvoorbeeld bij bepaalde infectieziekten) of bij een conflict van plichten. Van de eerste twee uitzonderingen was geen sprake. Maar de derde dan? Was er sprake van  een situatie waarbij door het vrijgeven van informatie aan politie/justitie ernstige schade voor de patiënt of voor anderen kon worden voorkomen?

De arts moet bij het maken van een keuze zich de volgende vragen stellen: is alles is in het werk gesteld om eerst toestemming tot doorbreking van de patiënt te verkrijgen? Verkeert de arts in gewetensnood door het handhaven van de zwijgplicht? Is er geen andere weg dan doorbreking van het geheim om het probleem op te lossen? En levert het niet doorbreken van de zwijgplicht voor de patiënt zelf of voor een ander ernstige schade op? Deze vragen moeten met ‘ja’ kunnen worden beantwoord. Daarnaast moet het vrijwel zeker zijn dat door de geheimdoorbreking deze schade kan worden voorkomen of beperkt.

In deze zaak kon de politie niet aangegeven waarom de patiënt gevaar liep. Een beroep op een conflict van plichten was daarom moeilijk te onderbouwen. Zo’n verzoek om informatie kan erg stressvol zijn voor de arts. Het raakt de medische beroepsgroep immers in het hart: het medisch beroepsgeheim is een belangrijk fundament voor de toegang tot gezondheidszorg.

Wat mag u nou wel en niet vertellen? De Artseninfolijn krijgt regelmatig zulk soort vragen en staat artsen graag terzijde in deze afweging. Het gaat dan niet altijd om een verzoek om informatie van de politie, artsen lopen ook tegen andere kwesties aan rond uitwisseling van medische gegevens. Welke informatie mag je bijvoorbeeld als arts delen met een niet met gezag belaste ouder? En wat zijn de regels rondom gegevensuitwisseling met een vervanger of waarnemer? We praten u graag bij op 11 april, als de KNMG een symposium Arts & Recht ‘Medische gegevens op straat’ organiseert.

Anneloes Rube, beleidsadviseur gezondheidsrecht KNMG

Zie ook

Banner Symposium Arts & Recht 11 april 2017


Geef uw reactie

Nog 4000 tekens over

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.