Anticonceptie onder dwang geen oplossing

De KNMG deelt de zorgen die in de samenleving bestaan over kindermishandeling in relatie tot kwetsbare ouders. Verplichte anticonceptie stuit echter op principiële en praktische problemen. Vaak draait het om wilsbekwame vrouwen, bij wie het juridisch en praktisch niet haalbaar is om hen gedwongen te behandelen. Er kan beter worden ingezet op betere samenwerking tussen instanties.

KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag: "In de praktijk draait het vaak om wilsbekwame, lichtverstandelijk gehandicapte vrouwen die niet in een instelling wonen. Zij lopen niet te koop met hun ouderschapswens en kunnen moeilijk actief worden opgespoord. Los daarvan mogen artsen niet meewerken aan de dwangbehandeling van een wilsbekwame patiënt. Dit is ook juridisch ontoelaatbaar. Denk aan fundamentele rechtsbeginselen zoals het recht op onaantastbaarheid van het lichaam." Maar ook bij wilsonbekwame vrouwen is verplicht ingrijpen niet altijd de meest voor de hand liggende oplossing, aldus Van der Gaag: "Hier biedt de wet ruimte, maar daar moet je terughoudend mee omgaan. Bij de vraag welke vrouwen in aanmerking zouden moeten komen voor de enorm ingrijpende handeling van verplichte anticonceptie ontstaat al gauw een hellend vlak."

Niet in beeld bij hulpverlening

Wellicht nog belangrijker is het feit dat in de zaken die de media halen verplichte anticonceptie helemaal niet had geholpen. "De meeste ouders waren niet bekend bij de hulpverlening. Of ze waren dat wel, maar de instanties wisten dit niet van elkaar. Waar we dus op moeten inzetten is een betere samenwerking tussen deze instanties, zodat je samen alert bent op risico factoren. Dan ontstaat de grootste kans op tijdig ingrijpen", zegt Van der Gaag. "Verder is het belangrijk om in te zetten op ontmoedigen en zoeken naar andere oplossingen via bijvoorbeeld overreding. Geef aandacht aan seksualiteit en ouderschapswensen in de begeleiding van mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking. Je kunt dan ook kijken hoe je op een andere manier gestalte kan geven aan de behoefte om warmte en zorgzaamheid te geven aan jonge kinderen dan via een eigen ouderschap."

Zie ook

Geef uw reactie

Nog 4000 tekens over

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.