Bent u beoordeeld op ZorgkaartNederland?

Op aandringen vanKNMG, LHV en OMS informeert ZorgkaartNederland zorginstellingen en zorgpraktijkenactief over hun online vermelding. Over hoor en wederhoor bij een negatievebeoordeling wordt nog gesproken.

Op de website ZorgkaartNederland.nl kunnen patiënten eenwaardering van individuele zorgverleners plaatsen. Zorginstellingen kunnen ookzichzelf daarvoor actief aanmelden bij ZorgkaartNederland. Hiermee willenpatiëntenfederatie NPCF en uitgever BSL patiënten keuze-informatie bieden overzorginstellingen, zorgpraktijken en zorgverleners. 

De artsenfederatie ziet demeerwaarde van ZorgkaartNederland voor patiënten. Wel is het zaak dat dekwaliteit en zorgvuldigheid van de informatie wordt bewaakt. Daarom zit de KNMGmet verschillende partijen in de Adviesraad van ZorgkaartNederland.

KNMG, LHVen OMS hebben hier twee concrete punten opgeworpen:

 • Informeer de zorgverlener
 • Zorg voor hoor en wederhoor bij een negatiefoordeel

Informeer dezorgverlener

KNMG, LHV en OMS hebben benadrukt dat de uitgever wettelijkverplicht is zorgverleners actief te informeren over het feit dat er informatieover hen op ZorgkaartNederland staat. Dit is ook transparant richting dezorgverlener. Daarom informeren NPCF en BSL deze week ziekenhuizen hierover,met het verzoek individuele zorgverleners te melden dat zij vermeld staan opZorgkaartNederland. Ook zorgpraktijken ontvangen een brief.

Ben ik beoordeeld?

Zorgverleners die het willen weten als er een waarderingover hen op ZorgkaartNederland.nl is geplaatst, kunnen een RSS-feed instellenwaarna zij automatisch een melding ontvangen. Hoe u dit doet, staat in de FAQ’sop ZorgkaartNederland.nl.Hier staan ook andere vragen beantwoord.

Hoor en wederhoor

Ook hebben KNMG, LHV en OMS gesteld dat een hoor- enwederhoorprocedure in geval van een negatieve beoordeling door een patiënt hoortbij een zorgvuldige procedure. Het getuigt van zorgvuldigheid om de beoordeeldearts ook diens zienswijze te vragen. Zo kan voorkomen worden dat erongefundeerd waarderingen worden gepubliceerd, waarvan de KNMG enkelevoorbeelden ontving. Over dit punt wordt nog doorgesproken in de Adviesraad.

Helaas is het niet mogelijk om in concreto aan te geven wat men in een reactie in het algemeen wel en niet kan zeggen met in acht neming van het beroepsgeheim. Dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarbij moet worden opgemerkt dat het beroepsgeheim ruim moet worden uitgelegd: niet alleen medische informatie maar alle informatie die in het kader van een behandelrelatie bekend is geworden valt er onder. Wel kunnen we enkele voorbeelden geven van strekkingen van reacties die u wel en niet kunt geven.

Wat u WEL kunt zeggen:

 • “Inmiddels heb ik de negatieve ervaring van de patiënt met hem/haar besproken.”
 • “De reactie kan niet op mijn persoon betrekking hebben, omdat ik op die datum op vakantie was.”
 • “Ik herken mij niet in het verwijt dat ik patiënt tot een bepaalde behandeling zou dwingen.”
 • “Ik heb patiënt nimmer behandelingen geweigerd.”
 • “Een aantal van de door patiënt geuite verwijten zijn ongegrond en onjuist.”
 • “Ik heb de gang van zaken uitvoerig met patiënt besproken en mijn medeleven betuigt.”
 • “Anders dan patiënt beweert, heb ik volledig medewerking verleend bij het zoeken naar een andere huisarts.”

Wat u NIET kunt zeggen:

 • “De behandelingsovereenkomst met deze patiënt is opgezegd omdat hij gewelddadig is geweest.”
 • “Ik heb patiënt nooit weerhouden van operatie van zijn/haar tumor.”
 • “Ik heb patiënt na diens bezoek aan mij direct doorverwezen naar een psychiater.”
 • “Patiënt heeft zich niet aan de afspraken gehouden en steeds tegen mijn medisch advies in gehandeld."

Zie ook:

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!