“Vroeg signaleren voorkomt erger”

Vijf vragen & antwoorden over beleidsspeerpunten van de KNMG. Wat doet de KNMG voor u? En wie doen dat? In deze rubriek vertellen experts van de KNMG over hun werk.

Deze keer is dat Sophie Querido, die sinds 2009 voor de KNMG werkt. Sophie is opgeleid als gezondheidswetenschapper. Bij de KNMG is ze beleidsadviseur, ze werkt onder andere voor het dossier kindermishandeling en huiselijk geweld.

Kindermishandeling en huiselijk geweld roepen veel emoties op…

“Het zijn onderwerpen die de hele samenleving aangaan, beladen onderwerpen. Al in 2015 is de KNMG met verschillende andere artsenorganisaties de artsencoalitie gestart. Er ligt een actieplan dat grotendeels is gerealiseerd en onder andere voorziet in meer bewustzijn onder artsen, richtlijnontwikkeling en scholing. Doel is het nog eerder signaleren als de veiligheid van kinderen in het geding is en te bepalen welke hulp er in welke situatie geboden kan worden.”

Wat bedoel je met ‘eerder signaleren’?

“Alerter zijn, ingaan op kleine signalen. Ook verwaarlozing of vernedering moeten reden zijn om de KNMG-meldcode erbij te pakken en de verplichte stappen te doorlopen. De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is de professionele norm voor artsen bij het maken van de afweging wanneer, bij wie en hoe je als dokter handelt. Bij elk signaal, in elke situatie. Het is ook belangrijk om de verplichte stap 2 van de meldcode uit te voeren: het overleggen met een arts van Veilig Thuis. Zij hebben de expertise en ervaring en kunnen hulp bieden bij het maken van een goede afweging welke zorg nodig is voor de patiënt.”

Wat is voor jou een mijlpaal op dit dossier?

“Op 1 januari 2018 zullen alle beroepsverenigingen een eigen afwegingskader hebben opgesteld, dat gaat helpen om eerder te signaleren en te bepalen welke hulp er wanneer geboden kan worden. Het afwegingskader brengt risicovolle situaties en de afwegingen in kaart, inclusief wanneer een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Het gaat artsen enorm helpen. Alle betrokkenen zijn blij met deze uitkomst. Even was sprake van een meldplicht, maar dat zou artsen en patiënten niet helpen en het gewenste proces stagneren. Onder andere de vertrouwensrelatie tussen dokter en patiënt is dan in het geding. We zijn als KNMG heel blij dat VWS dat heeft meegenomen in de besluitvorming en heeft besloten af te zien van de meldplicht. De KNMG oriënteert zich momenteel op een voorzet voor deze afwegingskaders.”

Op dit dossier klinkt door dat afwegingen en kennis ‘key’ zijn. Hoe zit dat bij jouw andere werk voor KNMG: de KNMG-Carrièrebeurs?

“Sinds 2008 organiseren we iedere twee jaar de KNMG-Carrièrebeurs voor studenten geneeskunde. Dit jaar op 25 maart in Den Bosch; we zijn uniek omdat alle medische-vervolgopleidingen vertegenwoordigd zijn. Essentie is dat we willen bijdragen aan het maken van een goede beroepskeuze. Wat voor arts ben je? Wat voor arts wil je zijn? Daarvoor heb je veel kennis nodig. Van het veld, van de arbeidsmarkt, de opleidingsplaatsen, maar ook van jezelf, wie je bent. Ja, kennis en afwegingen maken zijn ook hier key.”

Ben je trots als je op 25 maart rondloopt?

“Ik ben trots op al die studenten die actief aan de slag gaan om erachter te komen waar zij als dokter het beste op hun plek zijn, dat zij zich breed oriënteren en actief voorbereiden op hun beroepskeuze. Het is mooi dat ze met zo velen naar de beurs komen. Dat zijn onze dokters van de toekomst.”

Zie ook:

Sophie Querido
Beleidsadviseur algemeen
s.querido@fed.knmg.nl
030 - 282 38 27

Geef uw reactie

Nog 4000 tekens over

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.