Wet elektronische cliëntenrechten leidt tot meer regie, maar mogelijk ook meer druk op patiënten

Zorgaanbieders moeten patiënten uitdrukkelijk toestemming gaan vragen om andere zorgaanbieders op elektronische wijze inzage te bieden in hun medisch dossier. En patiënten krijgen recht op elektronische toegang tot hun medische gegevens. Dit resultaat van het aangenomen wetsvoorstel elektronische cliëntenrechten leidt tot meer regie voor patiënten, maar mogelijk ook tot meer druk op hen.

Het wetsvoorstel, op 4 oktober aangenomen door de Eerste Kamer, bepaalt de randvoorwaarden die de privacy van patiënten en beveiliging van medische gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem moeten waarborgen. Het beroepsgeheim mag dus alleen doorbroken worden met toestemming van de patiënt.

Druk van instanties

Ook krijgen patiënten over drie jaar recht op elektronische toegang tot hun medische gegevens. Dit moet bijdragen aan meer regie voor patiënten en dat is goed nieuws. Maar de KNMG heeft zorgen over de vraag hoe dit in de praktijk uitwerkt voor patiënten. Het kan lastig zijn om zonder tussenkomst van de eigen arts om te gaan met de druk van derde partijen, zoals zorgverzekeraars, uitkeringsinstanties en gemeentes, als deze het hele medische dossier opvragen. Nu nog zit de arts hier als een zeef tussen en kan deze de patiënt attenderen op zijn rechten, wat ook regelmatig gebeurt zoals de LHV recent onderzocht. Na de invoering van de nieuwe wet zal de patiënt zelf de druk moeten weerstaan.

Verantwoorde overgangstermijn

Begin dit jaar pleitten de KNMG en de LHV voor uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel, omdat onduidelijk is of de eis van “gespecificeerde toestemming” wel uitvoerbaar is in de praktijk. Hierop heeft de minister gekozen voor een overgangstermijn van drie jaar waarbinnen de praktijk zich moet gaan voegen naar de wet. Deze invoeringstermijn zal hard nodig zijn om de gewenste situatie te realiseren.  De KNMG en de LHV zijn bij dit traject actief betrokken, samen met de KNMP en Patiëntenfederatie Nederland. Over drie jaar moet onder andere duidelijk zijn of de randvoorwaarde van gespecificeerde toestemming van patiënten realiseerbaar is en of er dan een veiliger authenticatiemiddel dan DigiD voor patiënten is, waarmee patiënten online toegang tot hun patiëntendossiers kunnen krijgen.

Zie ook:

Gerelateerd nieuws

Geef uw reactie

Nog 4000 tekens over

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.