Mag een behandelend arts medische informatie verstrekken aan de advocaat van zijn patiënt?

Casus

“Een patiënt van mij is verwikkeld in een juridische procedure. Zijn advocaat heeft mij nu schriftelijk benaderd met het verzoek om, ten behoeve van die procedure, het volledige medische dossier te verstrekken. De patiënt heeft een volmacht getekend. Maar mag ik het medische dossier zomaar aan een advocaat verstrekken, zodat de gegevens mogelijk in een juridische procedure worden gebruikt?”

Advies

Als arts is het van belang te weten dat een patiënt ervoor kan kiezen een advocaat in de arm te nemen die zijn belangen behartigt. Deze advocaat is, anders dan de advocaat van een eventuele tegenpartij, dan als het ware het verlengstuk van de patiënt. Deze advocaat mag dan ook rechtstreeks, net als de patiënt zelf, medische informatie bij u als behandelend arts opvragen. U hoeft dan geen aparte toestemming te vragen aan uw patiënt. Indien u evenwel twijfelt of de patiënt instemt is dat wel aan te raden.

Toelichting

Een patiënt kan om diverse redenen een advocaat inschakelen. De advocaat treedt daarbij op als gemachtigde (vertegenwoordiger) van de patiënt. Om zijn cliënt zo goed mogelijk juridisch te kunnen bijstaan, is het soms nodig om te beschikken over (een relevant deel) van het medische dossier. Omdat de advocaat soms wordt gezien als een verlengstuk van de patiënt, mag hij deze gegevens ontvangen. Juridisch wordt ervan uitgegaan dat de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Maar mocht u twijfels hebben dan doet u er verstandig aan de patiënt te vragen of hij instemt met informatieverstrekking aan zijn advocaat en zo nodig een machtiging te verstrekken.

Overigens mag daarbij het privacybelang van een ander niet worden geschaad. Dat is bijvoorbeeld het geval als in het medische dossier gegevens staan over een andere persoon. Die gegevens uit het medische dossier mag de arts niet aan de advocaat verstrekken.

Voor verstrekking van een afschrift van een dossier aan de patiënt of zijn advocaat mag u per pagina maximaal € 0,23 in rekening brengen, met een maximum van € 5,00 per document. Het is aan de advocaat en zijn cliënt om te bepalen of de gegevens uit het medische dossier al dan niet in de juridische procedure worden gebruikt. Overigens vereist de interpretatie van medische gegevens specifieke deskundigheid. Om die reden hecht de KNMG er waarde aan dat advocaten een medisch adviseur inschakelen.


Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.