Vermeld ik vermoedens van kindermishandeling in het dossier van kind of ouders?

Casus

“Ik ben chirurg en heb onlangs een vrouw behandeld die een zelfmoordpoging had gedaan. Deze vrouw bleek alleenstaand te zijn en twee jonge kinderen te hebben, waarover ik me zorgen maak. Ik heb eerst het stappenplan uit de Meldcode Kindermishandeling doorlopen en deed daarna een melding bij Veilig Thuis. Veilig Thuis heeft een onderzoek ingesteld en koppelde de resultaten aan mij terug. Moet ik deze terugkoppeling opslaan in het medisch dossier van moeder of van haar kinderen?”

Advies

De terugkoppeling van Veilig Thuis aan de melder hoort de melder te archiveren in het dossier van de patiënt op wie de melding betrekking heeft. Bij kindermishandeling hebben de melding en terugkoppeling in de eerste plaats betrekking op een kind of kinderen. De informatie wordt dan genoteerd in het dossier van dit kind of deze kinderen. Betreft het een melding over een kind dat geen patiënt is? Noteer dan de informatie in het dossier van de ouder of ouders die wel patiënt zijn in de praktijk. Zo nodig noteert de arts de informatie in de dossiers van kind en ouder(s).

Toelichting

Veilig Thuis stuurt terugrapportages aan melders om hen te informeren wat er met de melding is gedaan. Meldingen van kindermishandeling kunnen ook plaatsvinden over kinderen die geen patiënt zijn van de betreffende arts. Bij een kindcheck onderzoekt een arts het effect van de situatie van de ouder op zijn of haar kinderen. De melding en terugrapportage gaan dus over de kinderen, maar bevatten meestal ook informatie over de ouder. In overeenstemming met artikel 3 van de KNMG-Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld kan de arts de terugkoppeling in het dossier van het kind archiveren als de arts ook een behandelrelatie met het kind heeft. Als de terugkoppeling ook relevante informatie over de ouder bevat, kan de arts de rapportage ook in het dossier van de ouder archiveren.

Doe een kindcheck

U kunt als arts te maken krijgen met volwassen patiënten waarbij u een problematische thuissituatie vermoedt. Bijvoorbeeld patiënten die in psychische nood verkeren, problemen hebben met het gebruik van alcohol of drugs of een partner hebben die geweld gebruikt. Het is dan van groot belang dat u nagaat of deze patiënt kinderen heeft en in te schatten of deze kinderen veilig zijn. Dat heet de ‘kindcheck’. De kindcheck helpt om oudersignalen in kaart te brengen en vergroot de mogelijkheden om kindermishandeling te signaleren. 

Twijfels over veiligheid

Twijfelt u over de veiligheid van de kinderen van uw patiënt? Doorloop dan de stappen van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Schat u in dat hulp nodig is, neem dan contact op met Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en om

Zie ook

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.