Meldingsformulieren euthanasie

  Meldingsformulieren euthanasie Nederland

  Formulieren melding euthanasie Bonaire, St Eustatius en Saba

  Formulieren na uitvoering euthanasie arts - apotheker

  Hoe te melden vanuit BES?

  U moet de melding doen per post bij:

  Rte Commissie regio 1, Groningen, Friesland en Drenthe
  Postbus 571
  9700 AN Groningen

  Ook is het verstandig de melding te doen per e-mail (secretariaat-regio-1@toetscie.nl) of te faxen naar 0031 50 311 53 01. Uiteraard moet u kopieën van de meldingsformulieren en het dossier in bezit houden.


  Doorlooptijd

  Bevorder de doorlooptijd van uw melding bij de euthanasiecommissie:

  • Raadpleeg bij sterke voorkeur een SCEN-arts voor de consultatie;
  • Controleer of het consultatieverslag voldoende informatie bevat;
  • Vul het formulier volledig in (een verwijzing naar het medisch dossier bijvoorbeeld volstaat niet), bij voorkeur digitaal;
  • Beantwoord alle vragen en geef waar mogelijk/nodig een nadere motivering;
  • Laat zien dat u de levensbeëindiging op verzoek hebt uitgevoerd volgens de KNMG/KNMP richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding. Vul ook de gebruikte middelen, doseringen, wijze van toediening(sweg) en tijdsverloop in;
  • Voorzie de melding van een hand- en dagtekening;
  • En de onvermijdelijke tip: mocht de commissie nog vragen hebben, beantwoord deze dan zo snel en compleet mogelijk.
  • Regionale toetsingscommissies euthanasie - Code of Practice
   Deze code kan voor artsen nog duidelijker maken wat zij mogen verwachten in het kader van de toetsing en deze code kan voor de commissies zelf een instrument zijn om de eenheid in oordeelsvorming te bewaken en te verbeteren.

  Delen via

  Terug naar boven Stel uw vraag!