Meldingsformulieren euthanasie

  Meldingsformulieren euthanasie Nederland

  Formulieren melding euthanasie Bonaire, St Eustatius en Saba

  Hoe te melden vanuit BES?

  1. De meldend arts overhandigt aan de door het bestuurscollege aangewezen geneeskundige het ingevulde modelverslag, de relevante onderdelen van het patiëntendossier en het verslag van de geconsulteerde onafhankelijke arts.
  2. De aangewezen geneeskundige vult het dossier van de arts aan met het wettelijk voorgeschreven modelformulier dat door hem is ingevuld en ondertekend en stuurt het volledige dossier per post naar: Rte Commissie regio 1, Groningen, Friesland en Drenthe Postbus 571 9700 AN Groningen
  3. De aangewezen deskundige wordt aangeraden óók melding te doen per e-mail (secretariaat-regio-1@toetscie.nl) of te faxen naar 0031 50 311 53 01.
  4. De meldend arts en de aangewezen geneeskundige houden kopieën van de ingezonden stukken in hun bezit.

  Overige formulieren euthanasie


  Doorlooptijd

  Bevorder de doorlooptijd van uw melding bij de euthanasiecommissie:

  • Raadpleeg bij sterke voorkeur een SCEN-arts voor de consultatie;
  • Controleer of het consultatieverslag voldoende informatie bevat;
  • Vul het formulier volledig in (een verwijzing naar het medisch dossier bijvoorbeeld volstaat niet), bij voorkeur digitaal;
  • Beantwoord alle vragen en geef waar mogelijk/nodig een nadere motivering;
  • Laat zien dat u de levensbeëindiging op verzoek hebt uitgevoerd volgens de KNMG/KNMP richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding. Vul ook de gebruikte middelen, doseringen, wijze van toediening(sweg) en tijdsverloop in;
  • Voorzie de melding van een hand- en dagtekening;
  • En de onvermijdelijke tip: mocht de commissie nog vragen hebben, beantwoord deze dan zo snel en compleet mogelijk.
  • Regionale toetsingscommissies euthanasie - Code of Practice
   Deze code kan voor artsen nog duidelijker maken wat zij mogen verwachten in het kader van de toetsing en deze code kan voor de commissies zelf een instrument zijn om de eenheid in oordeelsvorming te bewaken en te verbeteren.

  Delen via

  Terug naar boven Stel uw vraag!
  Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.