Orgaandonatie

Als een orgaan faalt, is orgaandonatie voor sommige patiënten de laatste behandelmogelijkheid. Overheid, artsen, burgers en veldpartijen zetten zich volop in om de wachtlijsten voor donororganen te verkleinen. De wachtlijsten voor een transplantatie zijn de afgelopen jaren afgenomen en het aantal transplantaties en donorregistraties is toegenomen. Toch blijft het tekort aan donororganen groot en overlijden jaarlijks mensen terwijl zij wachten op een orgaan. Een van de problemen die artsen zien, is dat nabestaanden van een overledene die niet weten wat de overledene wilde, twijfelen en er dan vaak voor kiezen om donatie af te wijzen, terwijl de overledene mogelijk wel zijn organen had willen afstaan.

Aanpak tekort donororganen

Eén manier om het tekort te bestrijden is het beter organiseren van orgaandonatie in ziekenhuizen en het optimaliseren van communicatie met de nabestaanden. Dit kan leiden tot terugdringing van het percentage familieweigeringen en tot een maximale donorefficiëntie. Dit was een van de doelstellingen van het masterplan orgaandonatie. Dit masterplan is in 2014 geëvalueerd. Tegelijkertijd is een studie verschenen naar het draagvlak en de mogelijke effectiviteit van alternatieve wettelijke systemen van orgaandonatie.  

Een andere manier om het aantal donororganen te verhogen is om zoveel mogelijk mensen zich te laten registreren in het Donorregister. Dat maakt voor nabestaanden de wens van de overledene direct duidelijk. De KNMG roept burgers dan ook op zich te registreren in het Donorregister, bijvoorbeeld via www.wordookdonor.nl.

Actieve donorregistratie?

In de politiek wordt gesproken over de eventuele overgang naar een actief donorregistratiesysteem (wie niet reageert op aanschrijven, wordt geregistreerd als orgaandonor) om het aantal donororganen verder te verhogen. Dit vereist een gedegen motivering en een zorgvuldige afweging van aspecten als effectiviteit, het recht op zelfbeschikking en de integriteit van het lichaam. Zoals de Raad van State in reactie op het initiatiefwetsvoorstel van D66 adviseerde verdient ook de positie van wilsonbekwamen en feitelijk onbekwamen zoals laaggeletterden serieuze aandacht.

Rol KNMG

De KNMG pleit voor een onverminderde inzet van de politiek om met het veld oplossingen te vinden om dit tekort terug te dringen en denkt hierin mee. Zo is de KNMG lid van de Coördinatiegroep Orgaandonatie, een adviesorgaan van de minister van VWS. Deze coördinatiegroep heeft in februari 2015 een brief aan de minister gestuurd, waarin aandacht gevraagd werd voor orgaandonatie en knelpunten werden beschreven.

De KNMG stelt zich neutraal op ten opzichte van een keuze voor een wettelijk systeem.
De bovenstaande tekst is in maart 2016 geactualiseerd. Lees hier de tekst uit 2014 (pdf)

KNMG nieuws

KNMG columns

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.