Declareren

SCEN-artsen kunnen in 2017 maximaal € 373,04 per consultatie declareren.
SCEN-artsen kunnen in 2018 maximaal € 387,34 per consultatie declareren.

Om te declareren dient u in het bezit te zijn van een AGB-code. De declaratie geschiedt via een modelfactuur.Aanvragen AGB-code

Met Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat SCEN-artsen moeten beschikken over een bij Vektis vastgelegde AGB-Zorgverlenerscode en een daaraan gekoppelde AGB-Praktijkcode. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel is geen verplichting voor een SCEN-arts praktijk. Mocht Vektis hierover een vraag stellen, neemt u dan contact op met SCEN.

Voorkom ernstige vertraging bij de uitbetaling en koppel uw SCEN-arts-code (beginnend met 84) altijd met een 'SCEN-arts-praktijkcode' (eveneens een 84-nummer). Huisartsen kunnen ook hun huisarts- en praktijkcode (beide beginnend met 01)  gebruiken, maar let dan op dat beide codes met hetzelfde nummer beginnen.

Als u al een AGB-code als SCEN-arts (beginnend met 84) heeft, maar nog geen bijbehorende AGB-Praktijkcode (eveneens beginnend met 84) dan dient u deze apart aan te vragen.

Modelfactuur

SCEN-artsen declareren door het indienen van een modelfactuur (zie hiervoor de blauwe kolom rechts).
Attentie: de wijze van indienen kan per verzekeraar verschillen, raadpleeg hiervoor de website van de verzekeraar.
SCEN-artsen die huisarts zijn, kunnen ook digitaal declareren via de huisartsenstandaard HA304, prestatiecode 12815.

Controle door de zorgverzekeraar

SCEN-artsen staan ingeschreven in het KNMG-register SCEN-arts. Zorgverzekeraars kunnen via dit register de rechtmatigheid van de declaratie controleren. Bent u zorgverzekeraar en wilt u controleren of een arts is opgenomen in het SCEN-register, neem dan contact op met het secretariaat SCEN via telefoonnummer 088 440 4228.

      Terug naar boven Stel uw vraag!
      Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.