KNMG

Opleiding & werken

Werken als SCEN-arts

SCEN-werkzaamheden stellen artsen in staat om zich te verdiepen in ingewikkelde maar boeiende vragen en om collega’s te ondersteunen met de eigen expertise. Met de jaarlijkse stijging van euthanasiemeldingen neemt ook het beroep op SCEN-artsen toe. De KNMG zoekt namens de SCEN-artsen nieuwe collega’s. Misschien past het ook bij u om collega’s en patiënten te ondersteunen bij de indringende vragen aan het eind van iemands leven.

Verrijkend werk
Voor de SCEN-arts is iedere oproep een uitdaging om ‘de vraag achter de vraag’ helder te krijgen en dilemma’s te bespreken. SCEN-artsen helpen de kwaliteit van de medische besluitvorming rond het levenseinde te verbeteren. Als SCEN-arts steunt u uw collega’s in dit lastige proces. SCEN-artsen vinden het verrijkend om advies en consultaties te geven in een andere omgeving dan ze gewend zijn. De ene keer ben je bij de patiënt thuis, dan weer in het ziekenhuis, een verzorgings- of verpleeghuis of een hospice. Het biedt artsen de kans om eens bij een collega de praktijkvoering te bekijken, een kijkje in andermans keuken te nemen. Ook het plenair bespreken van ervaringen en nieuwe inzichten met SCEN-collega’s is inspirerend.

Tijdsbeslag en vergoeding
SCEN-artsen kunnen in 2019 maximaal € 402,66 per consultatie declareren.
Een SCEN-consultatie duurt gemiddeld – inclusief reistijd – vier uren en omvat de volgende werkzaamheden:

 • Gesprek met de aanvragend arts
 • Bestuderen van het patiëntendossier
 • Bezoek aan de patiënt
 • Schriftelijke verslaglegging met een gemotiveerde eindconclusie dat al dan niet is voldaan aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen

Opleiding

Toelating tot de opleiding
De Commissie Opleiding en Registratie SCEN-arts toetst de toelating van een arts tot de opleiding aan de volgende criteria:


 • ten minste vijf jaar inschrijving in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS);
 • ten minste vijf jaar werkzaam zijn als huisarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist;
 • een CV en een uitgebreide motivatiebrief waarin blijk wordt gegeven van houding en betrokkenheid ten opzichte van euthanasie en/of hulp bij zelfdoding, van relevante ervaring met besluitvorming rondom en/of verlenen van zorg (euthanasie en/of hulp bij zelfdoding en palliatieve zorg) in de laatste levensfase,
 • de mogelijkheid en bereidheid om deel te gaan nemen aan de regionale dienstenregeling, regionale consulentenbijeenkomsten en overige activiteiten van SCEN-artsen.

Opzet van de opleiding
Kandidaten ontvangen vooraf een reader en vullen een kennistoets in. Ook formuleren zij minstens twee punten ter bespreking tijdens de opleiding. De opleidingsdagen zelf staan in het teken van verdieping en (bespreking van) opdrachten.

Dag 1:

 • taken en functies SCEN-arts, juridische kaders en communicatie met de patiënt;
 • thema ondraaglijk lijden;
 • onderscheid tussen euthanasie en palliatieve sedatie
 • de cursisten krijgen twee opdrachten mee naar huis: maak een consultatieverslag en lees kritisch de verslagen van medecursisten.

Dag 2:

 • feedback op consultatieverslag. De regionale toetsingscommissies euthanasie leveren hieraan een bijdrage;
 • capita selecta: euthanasie en dementie, euthanasie en coma, euthanasie en psychiatrie.

Tijdens het eerste half jaar na deze initiële opleiding heeft u een tijdelijke registratie als SCEN-arts. In deze periode voert u minimaal twee consultaties uit, waarvan u de verslaglegging met een collega bespreekt.

Follow-up dagdeel na half jaar:

 • ervaringen van de kandidaten uitwisselen;
 • de consultatie bij een euthanasieverzoek in situaties van lijden aan het leven.

  Het uiteindelijke selectiecriterium om SCEN-arts te worden is het succesvol doorlopen van de opleiding. De Commissie Opleiding en Registratie SCEN-arts besluit tot inschrijving in het KNMG-register SCEN-arts, waarna de opname in een SCEN-groep plaatsvindt.

  Accreditatie

  De opleiding is geaccrediteerd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten; totaal 16 uur (12 uur voor de eerste twee opleidingsdagen en 4 uur voor het follow-updagdeel.)

  Data opleiding SCEN-arts 2019

  • Nr. 2019-01: 21 februari en 28 maart 2019
  • Nr. 2019-02: 12 maart en 16 april 2019
  • Nr. 2019-03: 22 mei en 26 juni 2019

  Elke opleiding wordt gevolgd door een follow-updagdeel na een half jaar.

  Meer informatie

  Contactinformatie

   Commissie Opleiding en Registratie SCEN-arts

   De Commissie Opleiding en Registratie SCEN-arts (CORS) is verantwoordelijk voor de nadere invulling en uitvoering van een groot aantal facetten van het SCEN-programma. Daarbij valt te denken aan de toelating tot de opleiding tot SCEN-arts, het initiële opleidingsprogramma en de nascholing (de regionale bijeenkomsten van SCEN-artsen), de inschrijving in het KNMG-register SCEN-arts en de herregistratie van SCEN-artsen.  Hiermee levert de CORS een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de SCEN-arts.

   De samenstelling van de CORS is als volgt:

   • B.R. Schudel, huisarts en SCEN-arts (voorzitter)
   • mw. A. Brinks, huisarts en SCEN-arts
   • mw. M.P.H. van der Meer, psychiater, SCEN-arts en docent opleiding SCEN-arts
   • V.G.G. Vanneste, specialist ouderengeneeskunde en SCEN-arts
   • A.J.B. Verkaaik, sociaal geriator en SCEN-arts

   Terug naar boven Stel uw vraag!
   Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.
   Akkoord Cookie instellingen aanpassen

   KNMG.nl maakt gebruik van cookies om bepaalde functionaliteit aan te bieden en uw gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren. Meer informatie is beschikbaar in onze privacyverklaring