Congres 'Niet alles wat kan, hoeft'

datum 19 februari 2016
tijd 09.30 -16.00
locatie Domus Medica, Utrecht
onderwerp Niet alles wat kan, hoeft
accreditatie status Accreditatie toegekend
accreditatie punten 6
accreditatie organisatie ABAN & Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
kosten €75

In de geneeskunde kan steeds meer. Diagnostiek wordt verfijnder, ingrepen minder belastend, medicijnen meer toegesneden op de persoon. Maar meer en meer dringt ook het besef door dat niet alles wat kan, altijd in het belang van de patiënt is. Soms zijn medische behandelingen niet meer zinvol. Dan ontstaat zorg die niet passend is. Waarom gaan we dan toch vaak door? En belangrijker nog: hoe kunnen we dit voorkomen?

Een brede KNMG-stuurgroep publiceerde begin 2015 een rapport over de mechanismen achter niet-passende zorg en benoemde interventies die kunnen helpen om deze mechanismen te doorbreken.

Op vrijdag 19 februari 2016 belichten we op een afsluitend congres de resultaten van de activiteiten die het afgelopen jaar zijn ontplooid. Overlijden artsen anders dan patiënten? Hoe kijken patiënten aan tegen de beslissingen waar zijn voor staan? Hoe kom je tot gedeelde besluitvorming? Aan het woord komen onder andere artsen, patiënten, verpleegkundigen en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties.

Praktische handvatten

Daarnaast biedt deze dag deelnemers praktische handvatten om zelf met het thema passende zorg aan de slag te gaan. In deelsessies worden best practices gedeeld en tijdens een interactief theater wordt in beeld gebracht hoe gezamenlijke besluitvorming tot stand komt.

Programma

PowerPoint presentaties

Plenair

Deelsessies, een aantal sessies zijn (nog) niet beschikbaar


Accreditatie

Is toegekend door:

*ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) met 6 punten

  • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten
  • Cluster 2: medisch specialisten
  • Cluster 3: sociaal geneeskundigen

*Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals met 6 punten

Zie ook

  • Webdossier passende zorg in de laatste levensfase: hier vindt u onder meer het rapport (met quotes van de betrokken organisaties) en filmpjes waarin de betrokken organisaties vertellen hoe zij staan tegenover passende zorg in de laatste levensfase.

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!