Je zet je als arts in voor iedere individuele patiënt én je hebt een verantwoordelijkheid voor de samenleving. De gezondheidszorg hoort beschikbaar en toegankelijk te zijn voor iedereen die deze nodig heeft. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Het is in de eerste plaats aan de overheid om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg te waarborgen. Als arts draag je hier waar mogelijk op verschillende manieren aan bij. Dit begint er mee dat je als arts geen ongerechtvaardigd onderscheid maakt, maar ook dat je je bijvoorbeeld inzet voor laagdrempelige en doelmatige zorg.