Een zware drinker is iemand die zelf zegt minstens één keer per week ten minste vier (bij vrouwen) of zes (bij mannen) glazen alcoholhoudende drank te drinken op één dag.