Je bijdrage als arts aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg houdt niet op bij het bovenstaande. Zo is het belangrijk dat de zorg laagdrempelig is voor iedereen die zorg nodig heeft. Dat een voorziening technisch en in theorie toegankelijk is, betekent nog niet dat dat in de praktijk zo is. Het betekent ook niet dat iedere patiënt de voorziening als toegankelijk ervaart. Er zijn allerlei factoren die voor patiënten drempels kunnen opwerpen om zorg te zoeken en te vinden. Bijvoorbeeld financiële, geografische, culturele en sociale factoren. Als arts zet je je in om deze drempels weg te nemen. Zodat patiënten die zorg zoeken, deze zorg bij jou kunnen vinden. Dit kan bijvoorbeeld door je te verdiepen in individuele zorgbehoeftes. Of door gepersonaliseerde zorg of specifieke informatievoorziening aan te bieden.