Wilsbekwame patiënten hebben het recht om zelf te beslissen of ze een behandeling of onderzoek willen ondergaan of weigeren. Dit is het recht op zelfbeschikking. Als arts handel je dus alleen met toestemming van de patiënt. Om zelf te kunnen beslissen moet de patiënt wel goed geïnformeerd zijn. Dit wordt informed consent genoemd. Als arts informeer je de patiënt zo begrijpelijk en volledig mogelijk. Je hebt hierbij oog voor de belevingswereld, cultuurpatronen, kennisniveau en situatie van de patiënt. En voor eventuele taalbarrières. Je nodigt de patiënt uit tot gezamenlijke besluitvorming (shared decision making). Dit doe je door het gesprek aan te gaan over wat de patiënt nodig heeft om een beslissing te nemen. Je past je informatie hierop aan. Zo stel je de patiënt in staat om een geïnformeerde beslissing te nemen.