In een gezond en veilig werk- en leerklimaat houd je als arts rekening met de capaciteiten, deskundigheid en grenzen van collega’s. In het bijzonder wanneer sprake is van een ongelijke machtsverhouding tussen collega’s of collega’s in opleiding. Hierbij is een samenwerking noodzakelijk waarbij je collega’s als gelijkwaardige partners ziet. Door collega’s te adviseren, begeleiden, steunen en interdisciplinair met hen samen te werken, waarborg je dit klimaat. Zorgaanbieders zijn medeverantwoordelijk voor een gezond en veilig leer- en werkklimaat. Hierbij is het ook van belang om aandacht te hebben voor diversiteit, en inclusiviteit te bevorderen.