Als arts ben je gebonden aan het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel. Dit betekent dat je gelijke gevallen gelijk behandelt en ongelijke gevallen ongelijk. En dat discriminatie niet is toegestaan. Dat volgt onder andere uit artikel 1 van de Grondwet. Discriminatie betekent dat je onterecht onderscheid maakt in behandeling van (een bepaalde groep) mensen. Bijvoorbeeld op basis van godsdienst, sociaaleconomische status, etniciteit, sekse of gender. Dit is niet toegestaan, ook niet in de zorg.