In deze verklaring staat wat iemand in een bepaalde situatie niet meer aan zorg wilt ontvangen. U moet zich hier als arts  aan houden, tenzij er gegronde redenen zijn om hiervan af te wijken. Voor elke behandeling is immers toestemming nodig. Een voorbeeld van een behandelverbod is een niet reanimeren verklaring of een niet-reanimerenpenning.