Dit is een verklaring waarin iemand verzoekt om euthanasie op het moment dat hij, of zij ondraaglijk en uitzichtloos lijdt en zijn of haar wil niet meer kan uiten.
Het is belangrijk dat u als arts dit verzoek met de patiënt bespreekt. Om zorgvuldig te kunnen handelen moet u precies weten wat de patiënt bedoelt. Ook kunt u uitleggen wanneer euthanasie wel en niet mag worden uitgevoerd. In de praktijk blijken hier misverstanden over te bestaan. Opstellers denken soms dat zij recht hebben op euthanasie. Dat is niet het geval. De wet staat toe dat een schriftelijk verzoek het mondelinge verzoek vervangt als de patiënt niet meer in staat is zich te uiten. Maar dat wil nog niet zeggen dat aan alle zorgvuldigheidseisen voor euthanasie is voldaan. Een arts is nooit verplicht om tot euthanasie over te gaan.