De coalitie waarmee de KNMG deze brief heeft ingediend bestaat uit: KNMG (LHV, KAMG, Verenso, NVvP), de Nederlandse ggz, het NIP, de NVO, BPSW, Valente, Sociaal Werk Nederland, VGN en ActiZ.