Zie Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen.