Als arts neem je professionele grenzen in acht. Niet alleen naar de patiënt maar ook naar de naasten van de patiënt. Dit is belangrijk voor de balans tussen professionele afstand en professionele nabijheid. Deze professionele grens houdt bijvoorbeeld in dat je in principe niet jezelf of vrienden en familieleden behandelt. Hieronder valt ook het voorschrijven van geneesmiddelen. Ook houdt de professionele grens in dat je je in alle gevallen onthoudt van geweld. Daarnaast onthoud je je van contacten van seksuele aard en ander seksueel getint gedrag. Ook ander ongewenst, grensoverschrijdend en ontwrichtend gedrag is binnen de arts-patiëntrelatie in geen geval toelaatbaar. Een vertrouwelijke en veilige omgeving is voor zowel de arts als de patiënt essentieel. Het aangaan van een relatie met je patiënt past niet bij een respectvolle omgang. Onderdeel van de professionele grens is dan ook dat je geen relatie met de patiënt aangaat. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan beëindig je de behandelrelatie en draag je de zorg voor je patiënt over aan een collega. Vervolgens neem je een gepaste afkoelingsperiode in acht waarvan de duur afhankelijk is van de aard van de behandelrelatie. Tijdens deze afkoelingsperiode neem je afstand van de patiënt.