Voor het verlenen van zorg van goede kwaliteit volgens de professionele standaard is niet één specifieke KNMG-publicatie aan te wijzen. Alle KNMG-publicaties kunnen relevant zijn, zie hiervoor het publicatie-overzicht.