Tenslotte zijn mogelijkheden en middelen schaars in de zorg. Dit beïnvloedt de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Daarom is het belangrijk dat je als arts bijvoorbeeld meewerkt aan doelmatige inzet van behandelingen en andere zorg. Door jouw bijdrage aan doelmatigheid, kunnen zoveel mogelijk patiënten hulp krijgen binnen de beschikbare mogelijkheden en middelen. Je kunt je expertise als arts bijvoorbeeld gebruiken om interventies doelmatig in te zetten bij dure zorg en ongepaste zorg. Zo help je mee aan oplossingen om de schaarse middelen rechtvaardig te verdelen. En zo draag je eraan bij dat de zorg voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is en blijft.