Het tuchtrecht is in de wet geregeld en wordt uitgevoerd door de overheid. Het geldt voor alle beroepsgroepen die staan ingeschreven in het BIG-register, waaronder artsen, tandartsen, verpleegkundigen en apothekers. Ook andere beroepsgroepen kennen tuchtrecht, zoals diergeneeskunde, advocatuur, notariaat, accountancy en banken.