In iets meer dan een derde van de gevallen (35%) volgt er wel een zitting. Die zitting is openbaar. Van de klachten die op een zitting worden behandeld, verklaart het tuchtcollege – zo blijkt uit de cijfers van de laatste jaren –minder dan de helft gegrond. De uitspraak volgt twee maanden na de openbare zitting.  

Sinds april 2019 kunnen voorzitters van tuchtcolleges zelf een beslissing nemen over klachten waarvan al direct duidelijk is dat zij eenvoudig kunnen worden afgehandeld (de zogenoemde voorzittersbeslissing). De klacht hoeft dan niet het hele proces te doorlopen en op deze manier is er sneller duidelijkheid voor beide partijen.