Als een klacht gegrond wordt verklaard, kan de tuchtrechter verschillende maatregelen opleggen. In de meeste gevallen wordt er een waarschuwing opgelegd (64%), gevolgd door een berisping (21%), een (voorwaardelijke) schorsing (8%) en een doorhaling (1%). In 5% van de gevallen wordt een klacht gegrond verklaard, maar wordt er geen maatregel opgelegd. De maatregel boete is al jaren niet meer opgelegd.